Infra en utiliteit belangrijke groeisectoren voor bouwproductie

Foto Pixabay

De volumegroei in de bouw verschuift van de woningbouw naar de infra- en utiliteitsbouw. Dat blijkt uit onderzoek van ING Bank. In deze sectoren zijn minder capaciteitsproblemen. Daardoor is opnieuw sprake van een toename van het totale bouwvolume. De groei van de bouwproductie komt naar verwachting in 2019 uit op ongeveer 5 procent. Tegelijkertijd stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen.

Volumegroei bouwproductie

De totale bouwproductie groei met ongeveer 5 procent in 2019. Een jaar later komt de toename met 3,5 procent naar verwachting iets lager uit. Extra overheidsgaven, onder meer voor nieuwe wegen, en investeringen in bedrijfspanden drijven de volumegroei in de infra- en utiliteitssector. Deze deelsectoren groeiden de afgelopen jaren minder hard. Daardoor zijn hier minder capaciteitsproblemen en blijft groei mogelijk. De verschuiving van de productie lijkt bovendien beter overeen te komen met de beschikbare capaciteit. Minder bouwbedrijven gaven blijk van personeels- of materiaaltekorten. Ook stijgen de prijzen in de bouw naar verwachting minder hard. In maart 2018 gaf drie kwart van de bouwbedrijven aan de prijzen te willen verhogen, tegenover minder dan vier op de tien in mei 2019.

Van Sante: “Minder zorgen om verkoop eigen huis”

Nieuwbouwprijzen stijgen, onder meer door een toenemende vraag naar en afnemend aanbod van woningen. Ook worden nieuwbouwhuizen sinds 2015 groter: van een gemiddelde bruto vloeroppervlakte van 185 vierkante meter in 2015 naar 119 vierkante meter in 2018. Met grotere en duurdere woningen willen projectontwikkelaars meer winst maken. Maar zelfs met een correctie voor kwaliteit en grootte werden nieuwbouwwoningen in 2018 bijna 13 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder, meer dan de prijsstijging bij bestaande woningen. Doordat minder bestaande woningen beschikbaar zijn, wordt nieuwbouw eerder een optie voor woningzoekenden. De tijd tussen de koop en het ontvangen van de sleutel en de gevolgen voor de verkoop van het eigen huis, zorgden voorheen bij huizenkopers tot onzekerheid. “In de huidige krappe woningmarkt maken potentiële kopers van nieuwbouw zich daar minder zorgen om”, aldus Maurice van Sante, senior econoom bij het ING Economisch Bureau.