Lichte stijging lange hypotheekrente verwacht

Foto Pixabay

De korte hypotheekrente blijft nagenoeg stabiel tot het najaar van 2019, stelt De Hypotheker in een analyse. Dit is vooral te danken aan de lage inflatie. Veranderend beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zal in de loop van 2019 echter tot een licht stijgende lange hypotheekrente leiden. Het af- of oversluiten van een hypotheek is de komende tijd daarom nog steeds voordelig.

Geen verhoging korte hypotheekrente

De eurozone heeft te maken met een inflatie van ongeveer 2 procent. Dit is naar wens van de ECB. Ook vordert het herstel van de voorbije economische crisis langzaam, maar gestaag. Naar verwachting zal de ECB dan ook niet op korte termijn de korte hypotheekrente verhogen. Deze bleef in het derde kwartaal ruwweg gelijk aan de stand in de voorgaande periode. Van een verhoging zal pas sprake zijn in het najaar van 2019, verwacht De Hypotheker.

Cats: “Naar verwachting lichte stijging langlopende rente eind 2019”

Het rentepercentage bleef in de voorbije periode ook voor de lange hypotheekrente  gelijk. De Hypotheker voorziet echter een stijging vanaf de jaarwisseling. “Als de vooruitzichten van groei en inflatie aanhouden stopt de ECB haar opkoopprogramma [van obligaties, red.] per 1 januari 2019, waardoor wij een lichte stijging van de langlopende rente verwachten eind 2019”, aldus Twan Cats. De commercieel directeur van De Hypotheker denkt dat “geldverstrekkers deze stijging, mits de markt dit toelaat, ook gaan doorberekenen in de hypotheekrentes”. De voorspelling dat de lange rente direct zou stijgen nadat de ECB aankondigde het opkoopbeleid te stoppen, bleek ongegrond. “De rente is sindsdien zelfs iets gedaald, omdat de ECB hier direct op inspeelde door te verklaren de officiële rentetarieven voorlopig niet te verhogen.”

DELEN