Minister Kamp ondertekent retaildeals tegen winkelleegstand

Op woensdag 5 oktober ondertekende minister Henk Kamp van Economische Zaken twaalf provinciale retaildeals. In deze retaildeals staat per provincie een plan van aanpak beschreven hoe de huidige leegstand van winkelpanden regionaal moet worden aangepakt. De provincie zou voor een betere aanpak moeten kunnen zorgen dan iedere gemeente individueel.

Overcapaciteit winkeloppervlak

1024px-henk_kamp_2012Nederland heeft volgens de rijksoverheid op dit moment 20% overcapaciteit aan winkeloppervlak. Van de 30,8 miljoen m² staat 10% leeg. Bovendien moeten de stads- en dorpscentra aantrekkelijker worden gemaakt door nieuwe winkels hier te vestigen in plaats van aan de randen.  Om deze situatie aan te pakken moet enerzijds de hoeveelheid winkelruimte worden verminderd maar moet er anderzijds genoeg ruimte overblijven voor nieuwe, innoverende winkelconcepten. De snelheid waarin de sector en de vraag van de consument veranderd is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Een jaar geleden werd daarom de retailagenda gelanceerd, waarin overheid, vastgoed en retail nauwer met elkaar samenwerken om deze veranderingen in goede banen te leiden. Soms moeten hier harde keuzes gemaakt worden over welke winkelformules toekomst hebben. Met de retaildeals voegen de twaalf provincies zich nu bij deze nauwere samenwerking.

Minister Henk Kamp: “blij dat provincies de regie nemen”

Het voordeel van provincies die zich op het probleem van de overcapaciteit en betere winkelgebieden richten is dat de aanpak regionaal beter functioneert. Zo kan voorkomen worden dat twee naast elkaar gelegen gemeenten beiden een regionaal winkelcentrum bouwen, aldus minister Henk Kamp. Bovendien beschikken de provincies over betere informatie, zoals de regionale en landelijke koopstromen. Daarmee kunnen gemeenten en provincies beter op elkaar worden afgestemd. In de praktijk betekent dit dat soms plannen van een lokale gemeente geblokkeerd kunnen worden als dit volgens de provincie de leegstand in de regio niet ten goede komt. Omdat de problemen per provincie verschillend zijn heeft iedere provincie naast algemene afspraken ook specifieke maatregelen voor de provincie in de retaildeal opgenomen.

DELEN