Nationale campussen roepen Rijk op tot jaarlijkse financiële bijdrage

Foto Pixabay

Bestuurders van de tien grootste nationale campussen pleiten voor een structurele bijdrage van de Rijksoverheid aan de ontwikkeling van campussen en scienceparks. Die oproep doen zij in het Manifest Toplocaties, waarin zij vragen om ondersteuning op diverse gebieden. Dat betreft onder meer een rijksbijdrage van jaarlijks 100 miljoen euro voor de basisfinanciering van campussen.

100 miljoen euro

In het manifest vragen de campussen het kabinet en de politiek om een nationaal investeringsbeleid op te tuigen, gericht op de toplocaties. Daarin moet volgens hen aandacht zijn voor een vijftal kernpunten, investeringen in shared facilities en research infrastructuur, investeringen in de bereikbaarheid, financiering van business development per campus, intensivering van de samenwerkingen op het gebied van acquisitie en basisfinanciering voor de campusorganisaties. Op jaarbasis denken de campussen een rijksoverheidsbijdrage van 100 miljoen euro.

Kip: “Fysieke component van innovatie valt in Rijksbeleid tussen wal en schip”

“We zijn essentieel voor de innovatie in Nederland, maar deze belangrijke fysieke component valt in het huidige Rijksbeleid tussen wal en schip”, stelt Bert Kip, voorzitter van het Nationale Campussen Overleg en CEO van de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Volgens hem is voor Rijksoverheid voldoende reden om een actief toplocatiebeleid te gaan voeren. “In de Groeibrief van december vorig jaar geeft het kabinet aan te willen investeren in onderzoeks- en innovatiesystemen, maar wij missen de aandacht voor de fysieke component van de campussen”, aldus Kip. “Juist hier kan vaart gemaakt worden, omdat alle essentiële partijen samenwerken; bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Zij zijn ook de financiers van campusontwikkeling, hoewel dat niet hun primaire taak is. Wij pleiten in het Manifest Toplocaties voor een gezamenlijke inspanning van het rijk.”

DELEN