Nieuwbouw sociale huurwoningen blijft achter bij doelstelling

Foto Pixabay

Woningcorporaties bouwden in 2018 17.000 nieuwe sociale huurwoningen. Daarmee werd de doelstelling van 34.000 nieuwe sociale huurwoningen per jaar ruim niet gehaald. De corporaties wijten de tegenvallende nieuwbouwproductie aan de hoge bouwkosten en een gebrek aan bouwlocaties. Branchevereniging Aedes, dat het onderzoek uitvoerde, roept de overheid op om maatregelen te treffen.

Norder: “Jaren wachten op een huis geen uitzondering meer”

Uit het onderzoek van Aedes blijkt dat een groot deel van de 171 woningcorporaties de voortgaande stijging van de bouwkosten (46 procent) en een beperkte voorraad bouwlocaties (40 procent) als de grootste obstakels zien. Ook is de inzet van de gemeenten ontoereikend, zegt iets meer dan een derde van de corporaties. De financiële haalbaarheid en een tekort aan personeel of materiaal maken de top vijf belemmeringen af met 29 procent en 20 procent. Door deze knelpunten worden plannen voor nieuwbouw uitgesteld of zelfs geschrapt. “Dus gemeenten, pak de woningnood aan en zorg voor bouwlocaties”, pleit Aedes-voorzitter Marnix Norder. “En kabinet, neem de regie en maak harde afspraken met gemeenten over het aantal huizen dat er moet komen.” Norder dringt bij de overheid aan om de belemmeringen bij nieuwbouw weg te nemen.

Toegenomen belastingen

Een van die belemmeringen is de zogenaamde verhuurderheffing. Sinds de invoering van deze belasting in 2013 is het aantal nieuwe sociale huurwoningen bijna gehalveerd. Bedroeg de nieuwbouwproductie in 2013 nog 29.900 woningen, in 2017 was hier nog maar 14.400 van over. De verhuurderheffing en andere belastingen beperken de mogelijkheden van corporaties om te investeren in nieuwbouw. Sinds 2017 maken zij alleen al meer dan 1,5 miljard euro aan verhuurderheffing over naar de Belastingdienst.

DELEN