Potentiële vraaggroei naar woonvormen voor ouderen in Nederland het sterkst

Foto Pixabay

De vraag naar thuiszorg en woonvormen voor ouderen groeit het volgende decennium in Nederland naar verwachting relatief hard. De potentiële jaarlijkse vraaggroei naar thuiszorg en woonvormen voor ouderen komt in Nederland uit op 5,0 en 7,0 procent. In beide gevallen is dit 1,5 procentpunt hoger dan het gemiddelde van de elf onderzochte EU-landen. Het ING Economisch Bureau wijst onder meer op de relatief sterke groei van het aantal Nederlandse 75-plussers als verklaring.

Dantuma: “Snelst groeiende 75+-populatie tot 2050”

ING Economisch Bureau onderzocht elf grotere EU-landen, samen goed voor 84 procent van alle EU-huishoudens. Gemiddeld groeit de potentiële vraag naar thuiszorg en woonvormen voor ouderen jaarlijks met 3,5 en 5,5 procent in volume. Vergeleken met andere EU-landen doorgaat Nederland in deze periode echter een sterkere groei van het aantal 75-plussers. “Wat [Nederland] ontbreekt aan omvang, maakt het goed het goed met de snelst groeiende 75+-populatie tot 2050”, aldus ING-onderzoeker Edse Dantuma. Deze groep is bovendien bereid en in staat voor deze zorg- en woonoplossingen te kiezen. Daardoor overstijgen de landelijke gemiddeldes, 5,0 en 7,0 procent, de algemene gemiddeldes.

Nederlandse ouderen relatief welvarend

ING-economen verwachten van Nederland dan ook de grootste vraaggroei. Daarbij hebben zij gekeken naar vraagfactoren, zoals het aantal ouderen, hun financiële positie en hun zorg- en woonwensen. Nederlandse ouderen zien een relatief goed pensioen tegemoet, bezitten vaker een eigen woning en hebben woonvoorzieningen voor ouderen breed geaccepteerd. Daardoor zijn zij relatief meer bereid én in staat deze oplossingen te bekostigen. “Woonvoorzieningen voor senioren komen het meest voor in Nederland en België, niet verrassend de twee landen met veruit de hoogste overheidsuitgaven aan langetermijnzorg”, merkt Dantuma daarbij op.

DELEN