Provincie Noord-Brabant zet in op versnelling bestaande woningbouwplannen

Foto Pixabay

De Provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe regeling opgetuigd die de woningbouw in de regio moet versnellen. Daarmee komt 5,6 miljoen euro beschikbaar om bouwplannen versneld uit te voeren en knelpunten aan te kunnen pakken. Zo wil het provinciebestuur de komende 10 jaar de bouw van 12.000 woningen per jaar mogelijk maken.

Versnelling projecten in de pijplijn

3,8 miljoen euro komt uit de Rijkskas, 1,9 miljoen euro wordt door de Provincie bijgedragen. Met de regeling vergroot Noord-Brabant de capaciteit en kennis om woningbouwplannen in een hoger tempo te verwerken. 4,6 miljoen euro is bedoeld om het voor gemeenten mogelijk te maken bestaande bouwplannen versneld doorgang te kunnen geven. Met het geld kunnen de gemeenten medewerkers meer uren laten maken of tijdelijk nieuwe krachten inhuren om bij te springen. Daartoe dienen gemeenten een aanvraag in te dienen, waarbij de projecten op korte termijn tot realisatie van de woningen moeten leiden en de prioriteit ligt bij gemeenten die nog niet via andere regelingen worden ondersteund.

Ronnes: “We ondersteunen gemeenten voor de versnelling van de woningbouw”

De overige 1 miljoen euro zijn bestemd voor het opzetten van een provinciaal team, dat zich op een thema of een regio richt wanneer zich daarin knelpunten voordoen. Met de regeling geeft de Provincie uitvoering aan diverse moties die eerder in de Provinciale Staten zijn aangenomen. Deze riepen op om alle middelen in te zetten om woningtekorten tegen te gaan. “Als provincie pakken we onze rol van richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken”, aldus Erik Ronnes, gedeputeerde Wonen en Ruimte. “Een mooi nieuw instrument is de Flexpool, waarmee we gemeenten ondersteuning bieden voor de versnelling van de woningbouw.”

DELEN