Vastgoedfinancieringen tot 20 miljoen euro moeilijker te verkrijgen

Foto Pixabay

Hoewel de kredietverlening door banken een aanhoudende groei laat zien, geldt dat niet voor vastgoedleningen onder de 20 miljoen euro. Onderzoek van KPMG wijst uit dat met name vastgoedfinancieringen tussen de 5 en 20 miljoen euro problematisch zijn. Banken zijn steeds minder geïnteresseerd in de financiering van onroerend goed, terwijl alternatieve financiers vaak focussen op relatief kleine of juist relatief grote leningen.

Mulders: “Banken vinden financiering van vastgoed van steeds minder groot belang”

Meer dan 60 procent van de Nederlandse banken acht vastgoedfinancieringen strategisch niet belangrijk, berekende KPMG. “Steeds minder banken in Nederland vinden de financiering van vastgoed van groot strategisch belang”, bevestigt Frank Mulders van KPMG Real Estate Advisory. “En als zij al belangstelling hebben, is dat met name voor het financieren van beleggingsobjecten en veel minder voor het financieren van ontwikkelingsprojecten.” Tegelijkertijd treden in Nederland steeds meer alternatieve financiers toe tot de vastgoedmarkt. “Vaak zijn dit fondsen die zich focussen op een bepaalde niche”, aldus Mulders. “Om een positie op de markt te verwerven en de hogere rendementseis te rechtvaardigen zijn zij veelal bereid een groter gedeelte van de vastgoedinvestering te financieren.”

Ontwikkelingen vastgoedfinancieringen

Twee derde van de Nederlandse banken verwacht dat de bancaire sector in zijn geheel de vastgoedfinancieringsportefeuille in de komende 12 tot 18 maanden in omvang gelijk zal houden. De rest voorziet een daling in omvang. Over hun eigen vastgoedfinancieringsportefeuille zijn zij positiever: twee derde verwacht de omvang gelijk te houden, terwijl een derde juist een toename voorspelt. Desondanks werd in Nederland in de eerste helft van 2019 22 procent minder in onroerend goed geïnvesteerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. In heel Europa was eveneens een daling te zien. Deze bedroeg 15 procent.

DELEN