Winkeliers dagen gemeenten om vestiging buiten stadscentrum

Foto Pixabay

Retailers die zich buiten stadscentra willen vestigen, hebben in zeker vijftien zaken de betreffende gemeente voor de rechter gedaagd. Deze willen winkels in het centrum centreren om daar leegstand te voorkomen. Voornamelijk discounters zoeken juist goedkope locaties met voldoende parkeerruimte. Zij zien kansen in verkeerd geformuleerde bestemmingsplannen, meldt het FD.

Tegengestelde belangen

Vanwege toenemende leegstand van winkelpanden in het centrum, trachten gemeenten de vestiging van winkels buiten het kerngebied te voorkomen. Een stadscentrum met discounters en supermarkten trekt meer publiek, is volgens het FD de gedachte. Retailers verkiezen daarentegen eerder een locatie buiten het centrum. Daar zijn de grondprijzen lager en kunnen zij klanten voldoende parkeerruimte bieden. Tegen de wens van de gemeenten in, slagen discounters als Aldi, Action en Lidl er vaak in zich toch in het buitengebied te vestigen. Daarbij maken zij vaak gebruik van verkeerd geformuleerde bestemmingsplannen. Deze zijn verouderd, onduidelijk of onvoldoende dekkend, waardoor ruimte bestaat voor door de gemeente ongewenste winkellocaties. Zo kan er sprake zijn van ‘witte vlekken’, plekken waarvoor geen bestemmingsplan geldt en waar de gemeente de vestiging niet kan tegenhouden.

Blommensteijn: “Miljoenen vierkante meters in heel Nederland”

“Afgaande op de gemeenten waar we tot nu toe de bestemmingsplannen hebben geïnventariseerd, gaat het in heel Nederland om miljoenen vierkante meters”, schat Wanda Blommensteijn van adviesbureau BRO. Dat ondersteunt gemeenten bij het inventariseren van de winkelplannen. Gemeenten merken in de meeste gevallen pas op dat bestemmingsplannen ontoereikend zijn, wanneer een uitbater een vergunning voor een nieuwe winkellocatie aanvraagt. In deze gevallen kan een gemeente vaak niet anders dan de vergunning toewijzen.

DELEN