Bouw asielzoekerscentra fors vertraagd

Foto Pixabay

Hoewel door een verhoogde instroom en langzame uitstroom van asielzoekers dit jaar nog vijf- tot tienduizend bedden nodig zijn, is de oplevering van zeven van de twaalf nieuwe of vernieuwde asielzoekerscentra (azc’s) sterk vertraagd. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) komt daardoor verder in het nauw, meldt het NRC.

Vertragingen en sluitingen

Opvangcentra zitten vol en het COA brengt asielzoekers inmiddels onder op recreatieparken, zoals vakantiepark Duinrell in Wassenaar. De bouw of verbouwing van (nieuwe) centra wordt echter vertraagd door protesten van omwonenden, moeizame onderhandelingen met gemeenten, problemen met aannemers en incorrecte bestemmingsplannen. Oplevering van de hoognodige extra of uitgebreide azc´s vindt daardoor met regelmaat maanden of zelfs jaren later plaats dan gepland. Tegelijkertijd vindt de sluiting van opvangcentra wél ongehinderd doorgang. Oproepen aan gemeenten en provincies om opvanglocaties te vinden leveren weinig op. Bij het tekort aan locaties spelen ook de ongunstige omstandigheden op de vastgoedmarkt een rol.

Van Bastelaar: “Situatie niet zo zwart-wit”

Bij BNR weersprak het COA dat er sprake is van structurele vertragingen. De situatie is volgens woordvoerder Werner van Bastelaar “niet zo zwart-wit als het NRC stelt”. Bij het openen van een azc horen nu eenmaal bestemmingsprocedures, welke gepaard gaan met bezwaren van omwonenden. “Het grote probleem is dat we nu op zoek zijn naar vijfduizend opvangplaatsen, dat heeft niets te maken met bestemmingsplanprocedures, maar met een iets verhoogde instroom van asielzoekers en met asielzoekers die wat langer in de opvang zitten dan gepland”, aldus Van Bastelaar.