Kwart begroting COA wordt besteed aan leegstaande opvangcentra

Foto Thea van den Heuvel Wikimedia

De Telegraaf schrijft dat leegstand en sluitingen van opvangcentra het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2017 ongeveer €250 miljoen kostte. Dit is bijna een kwart van de totale begroting van het orgaan. De gemaakte inschatting over de toestroom van asielzoekers is mede door de Turkije-deal onjuist gebleken, waardoor er teveel capaciteit is opgebouwd.

Turkije-deal

Ten tijde van het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 moest er snel meer opvangcapaciteit bijkomen om de stroom van honderdduizenden vluchtelingen uit met name Syrië naar Europa aan te kunnen. Een voorname vluchtroute liep via Turkije en Griekenland. Teneinde de vluchtelingenstroom in te dammen werd begin 2016 een deal gesloten tussen Turkije en de EU, waarin werd afgesproken dat in ruil voor financiële vergoedingen de vluchtelingen in Turkije zouden worden opgevangen om daar hun asielaanvraag af te wachten. Deze maatregel heeft ervoor gezorgd dat het aantal vluchtelingen dat Nederland bereikt zeer sterk is afgenomen.

Kotteman: “Het is jojo-beleid”

Reeds in 2016 liepen de aantallen asielzoekers flink terug. Desondanks bleef COA investeren in uitbreiding en aanbouw van nieuwe opvangcentra, vanwege “langjarige steun uit de lokale politiek.” Bovendien verdubbelde de waarde van de vastgoedportefeuille van COA binnen een jaar tot €300 miljoen. Afgelopen jaar moest het COA door de uitblijvende asielzoekers noodgedwongen inkrimpen en veel azc’s sluiten. Wethouder Michel Kotteman van Borne noemde dit in mei 2017 “jojo-beleid”, omdat het asielzoekerscentrum aldaar binnen korte tijd geopend werd en weer sloot. De extra kosten die COA maakt voor het teveel aan ongebruikt vastgoed gaat ten koste van het potje voor ontwikkelingssamenwerking.

DELEN