Den Haag maakt omzetting erfpacht in eigendom eenvoudiger en toegankelijker

Foto Wikimedia

Ruim 11.000 adressen in Den Haag komen in aanmerking om erfpacht om te zetten in eigendom. Voor meer dan 22.000 adressen was dit al mogelijk. De aanzienlijke uitbreiding van dit aantal is het resultaat van nieuwe plannen van de gemeente. Zij wil de omzetting bovendien eenvoudiger en transparanter maken.

Revis: “Systeem kan beter”

Wethouder Stadsontwikkeling en Wonen Boudewijn Revis presenteerde de plannen van de gemeente. “Het systeem waarbij mensen de erfpacht afgekocht hebben maar nog geen eigenaar worden, kan beter”, licht Revis het besluit toe. In het coalitieakkoord had het stadsbestuur al vastgelegd dat meer mensen eigendom over hun grond moesten kunnen krijgen. “Door deze nieuwe plannen komen meer mensen daarvoor in aanmerking en wordt het eenvoudiger te regelen”, aldus Revis. In het nieuwe systeem is de prijs om eeuwigdurende erfpacht af te kopen en juridisch eigendom te verkrijgen, vast en gekoppeld aan de WOZ waarde.

Erfpacht

De gemeente Den Haag begon ongeveer honderd jaar geleden met het uitgeven van grond in erfpacht. In deze constructie huurt de woningeigenaar als het ware de grond van de eigenaar, de gemeente. Daarmee verzekerde deze invloed op de ontwikkeling van de grond. Ongeveer de helft van het Haagse vastgoed, circa 75.000 contracten, staat op erfpacht. Den Haag zet echter sinds 2008 in op de omzetting van erfpacht in eigendom. In 2008 kwam de gemeente daarom met een lijst van 22.132 adressen die erfpacht in eigendom konden omzetten. Door de gewijzigde regelgeving neemt dit aantal toe tot 33.204 adressen. Volgens Revis kan er namelijk meer grond verkocht worden, omdat inmiddels van veel gebieden duidelijk is hoe deze er in de toekomst uit gaan of blijven zien.

DELEN