Provincie Zuid-Holland maakt extra subsidiegelden vrij voor restauratie rijksmonumenten

Foto Pixabay

De Provinciale Staten van Zuid-Holland stellen 2,8 miljoen euro ter beschikking voor de restauratie van rijksmonumenten. Dat komt bovenop het reeds bestaande budget van 1,35 miljoen euro. Eerder moest de provincie driekwart van de subsidieaanvragen afwijzen, mede doordat er geen budget was om de aanvragen toe te kennen.

Overschrijding budget

Van de 27 subsidieaanvragen moest Zuid-Holland er eerder nog 21 afwijzen. Van de 6 aanvragen die wel werden ingewilligd, kon er 1 slechts deels worden toegekend. Het budget van 1,35 miljoen euro was in die besluitvorming een voorname factor. Met de verruiming van het budget komen de ingediende aanvragen opnieuw in aanmerking voor financiële ondersteuning. Met de subsidies maakt de provincie het mogelijk rijksmonumenten te restaureren of transformeren en wil het blijvende investeringen in de monumenten, vakmanschap in de restauratiesector en werkgelegenheid stimuleren. De provincie werkt bovendien samen met andere overheidstakken en private partijen om de kans op herbestemming te vergroten. Daarmee tracht het erfgoed te behouden dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, zoals kerken, fabrieken en boerderijen.

De Zoete: “Waardering voor onze monumenten en het restauratiebeleid”

Met de verdrievoudiging van het subsidiebudget wil Zuid-Holland een signaal afgeven. “Niet alleen is elk monument het bezoeken waard, onze monumenten maken deel uit van het collectieve geheugen van onze geschiedenis”, licht gedeputeerde Willy de Zoete de verruiming van het budget toe. “Ze verbeelden de inzet van (Zuid-)Hollanders door de eeuwen heen voor de opbouw van dit deel van Nederland”, aldus De Zoete. “De waardering van Provinciale Staten voor onze monumenten en het restauratiebeleid in de vorm van dit amendement vandaag, onderschrijft dit.”

DELEN