Softwareleveranciers: ‘Minister De Jonge informeerde Eerste Kamer verkeerd over Omgevingswet’

Foto Pixabay

Minister Hugo de Jonge liet in mei van dit jaar per brief aan de Eerste Kamer weten dat de oplevering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet “volgens planning verliep”. Die brief is volgens een van de betrokken softwareleveranciers echter “naast de waarheid”, een inschatting die ambtenaren tijdens een overleg tot op zekere hoogte bevestigen. Dat heeft Binnenlands Bestuur weten te achterhalen middels een beroep op de Wet open overheid.

Haastwerk

De brief van minister De Jonge was een reactie op kritische vragen van de Eerste Kamer over de oplevering van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Vier dagen nadat de Kamer de brief ontving, spraken de softwareleveranciers Arco Groothedde, directeur Realisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook andere vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken waren bij dat overleg aanwezig, onder de noemer ‘Tactisch overleg planleveranciers’. Namen zijn uit het opgevraagde verslag gehaald. Een ambtenaar noemt het “onhandig” dat de minister het beeld heeft geschetst dat alles op 1 april af was. “Dat is natuurlijk helemaal niet zo”, erkent deze ambtenaar. Hij/zij wijt dit aan de “grote druk” die bij de beantwoording van de Kamervragen kwam kijken en noemt het “haastwerk”. “Dan wordt er wel eens wat verstuurd waarvan je bij lezing achteraf denkt, had ik anders opgeschreven.”

Softwareleverancier: “Brief naast de waarheid”

Het oordeel van een van de leveranciers is stelliger. “Die brief is op een aantal punten zo naast de waarheid dat ik het wel een beetje stuitend vind dat er wordt gezegd, we informeren hier goed, want dat is natuurlijk niet zo.” Uiteindelijk stemde de Eerste Kamer in juli in met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Dat deed het onder voorbehoud van het oordeel van het Adviescollege IC-Toetsing, dat in oktober wordt verwacht. Daarna neemt de Eerste Kamer een definitief besluit.

Update:

Naar aanleiding van de berichtgeving van Binnenlands Bestuur heeft de fractie van GroenLinks nieuwe Kamervragen ingediend. Een opvallende stap, aangezien ook de Eerste Kamer met reces is.

Een woordvoerder van het ministerie ontkent dat de Kamer niet goed is geïnformeerd: “In de details van de beantwoording is ongelukkig de suggestie gewekt dat er geen wijzigingen in het DSO zouden voorkomen per april. Er moesten echter nog kleine veranderingen doorgevoerd worden.” Die suggestie is volgens de woordvoerder een maand later zowel schriftelijk, als mondeling rechtgezet.

DELEN