Vastgoed Belang: ‘Particuliere verhuurders hebben in coronacrisis hun verantwoordelijkheid genomen’

Foto Pixabay

3 procent van de huurders gaf bij hun particuliere verhuurder aan door de coronacrisis met betalingsproblemen te kampen. Daarop boden de verhuurders aan 9 van de 10 huurders een maatwerkoplossing, wat in 31 procent van de gevallen opschorting en in 26 procent kwijtschelding van een deel van de huur betekende. Dat zijn de uitkomsten van een enquête onder leden van Vastgoed Belang, de branchevereniging voor particuliere verhuurders. 70 procent van die leden voerde bovendien uit eigen beweging lagere of zelfs geen huurverhogingen door.

Maatwerk en steunpakketten

“Op basis van deze cijfers kunnen we concluderen dat de combinatie van maatwerk door verhuurders en de stevige steunpakketten van de overheid de eerste klap van corona goed hebben opgevangen”, aldus Laurens van de Noort, algemeen directeur van Vastgoed Belang. Hij wijst er daarnaast op dat er dit jaar slechts zeer gematigde huurverhogingen zijn doorgevoerd, maar dat hierover een verkeerd beeld is ontstaan. In de vrije sector is bij circa 1 op de 5 woningen de huur niet verhoogd en was de gemiddelde huurverhoging lager dan in de sociale huursector. In laatstgenoemde sector was de gemiddelde reële huurstijging met 0,3 procent in niet jaar niet zo laag. “Het is vooral de hoge inflatie van 2,6% waardoor het lijkt alsof er fors is verhoogd, maar dit deel van de huurverhoging krijgen veel huurders via de huurtoeslag of uitkering terug”, benadrukt Van de Noort. “Voor de betaalbaarheid is dit dus goed nieuws.”

Van de Noort: “Waarschuwen voor het uit de heup schieten door het kabinet”

“Particuliere verhuurders hebben hun verantwoordelijkheid duidelijk genomen”, aldus Van de Noort. “We waarschuwen daarom voor het uit de heup schieten door het kabinet met allerlei extra ingrepen in de huurwoningmarkt op basis van een verkeerd beeld.” De eerder aangekondigde maatregelen raken de particuliere huursector volgens hem al hard. “Als daar meer maatregelen, zoals een differentiatie van de overdrachtsbelasting, bovenop komen zal dat leiden tot nóg minder (huur)woningen en nóg hogere prijzen”, waarschuwt Van de Noort. “Daarmee spant het kabinet het paard achter de wagen.”