Verlies Ballast Nedam over 2016 bedraagt €60 miljoen

CC by Alf van Beem Wikipedia
Foto Alf van Beem Wikimedia

Bouwbedrijf Ballast Nedam heeft na de overname door Turks bouwbedrijf Renaissance Group in juli 2015 een jaar van hervormingen achter de rug. In februari 2016 werd Ballast Nedam van de beurs gehaald en sindsdien is de solvabiliteit van het bedrijf gestegen en is herfinanciering zeker gesteld. Het verlies over 2016 zal ongeveer 60 miljoen euro bedragen.

Düzyol: “na overgangsjaar weer concurrerend bouwbedrijf”

Het jaar 2016 was een jaar van transformatie voor Ballast Nedam. Het aantal werknemers werd teruggebracht van 2.188 naar 1.899 en het aantal vestigingen daalde van 8 naar 5. Cenk Düzyol, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam, spreekt van het leggen van een gedegen basis voor 2017, waarin het bedrijf weer efficiënt en concurrerend in de markt is gepositioneerd. Het verlies van 60 miljoen is volgens Düzyol voor een groot deel te verklaren door de herstructureringskosten van 11 miljoen euro en bestaande verlieslatende projecten.

Nieuwe projecten

De orderportefeuille van 2017, die 585 miljoen bedraagt, richt zich met name op projecten met een laag risicoprofiel en van een hoge kwaliteit. Hieronder vallen onder meer de verbouwing van de Amsterdam ArenA en de bouw van het Transferium West in Den Bosch. Ook kijkt Ballast Nedam optimistisch naar de Nederlandse huizenmarkt. Dankzij de hervormingen en nieuwe projecten is Ballast Nedam een herfinancieringspakket overeen gekomen met ING, Rabobank en FGH. De kas- en garantiefaciliteiten zijn nu tot 31 december 2018 verlengd. Ook werd 60 miljoen euro van de aandeelhouderslening in agio omgezet, zodat het eigen vermogen toenam. Dit heeft geleid tot een beter solvabiliteitscijfer van 6%.