BZK stelt 87 miljoen euro beschikbaar voor kleine verduurzamende maatregelen

Foto Pixabay

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt 87 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten, waarmee deze huiseigenaren kunnen stimuleren om met kleine energiebesparende maatregelen te verduurzamen. Gemeenten kunnen tot en met 14 november een aanvraag indienen voor de zogenaamde Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Daarna hebben zij tot eind 2020 om de activiteiten uit te voeren.

Ollongren: “Belangrijke stap naar meer duurzaam wonen”

Gemeenten kunnen zelf projecten opzetten met de specifieke uitkering van in totaal 87 miljoen euro. Het ministerie noemt het uitdelen van vouchers aan huiseigenaren als voorbeeld. Daarmee kunnen zij kleine energiebesparende maatregelen financieren, zoals het inregelen van de cv-installatie of het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. “Met kleine maatregelen kun je al veel energie besparen”, licht minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het besluit tot de RRE toe. Met dergelijke maatregelen vallen volgens haar niet alleen de energiekosten te verlagen, maar vergroten huiseigenaren ook hun wooncomfort. “Bovendien is het een belangrijke stap naar meer duurzaam wonen”, aldus Ollongren. Ook adviesverlening over grootschaligere energiebesparende maatregelen behoort tot de voorgestelde mogelijkheden, om huiseigenaren tot dak-, raam- of gevelisolatie te bewegen.

CO2-reductie

Gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen, op voorwaarde dat deze bijdragen aan de beoogde CO2-reductie. Gemeenten kunnen maximaal één aanvraag indienen, voor een minimum van duizend woningen en een maximumbedrag van 90 euro per woning. Per gemeente is bovendien maximaal 9 miljoen euro beschikbaar. Geld dat minder aan het ene huis wordt besteed, mogen de gemeenten wel voor de andere huizen aanwenden. De activiteiten mogen echter niet vóór de aanvraagdatum hebben plaatsgevonden en dienen vóór 31 december 2020 te zijn uitgevoerd.