Woningbouwimpuls moet 45.000 nieuwbouwwoningen gaan opleveren in tweede ronde

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt 266 miljoen euro beschikbaar om in 28 gemeenten bijna 45.000 woningen te realiseren. Deze investering is onderdeel van de tweede ronde van de woningbouwimpuls die het ministerie eerder al had ingezet. Met de woningbouwimpuls wil het ministerie van Kasja Ollongren bijdragen aan projecten die anders moeizaam tot stand komen. De gemeenten en provincies leggen zelf 340 miljoen euro in om meer woningen voor starters en mensen met een middeninkomen te realiseren.

Kasja Ollongren: “Het is fantastisch om te zien hoe alle partijen zich inzetten om zo veel mogelijk woningen op te leveren.”

Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen heeft minister Kasja Ollongren besloten de financiële bijdrage van het rijk te verhogen tot 266 miljoen euro. Door de twee investeringsrondes van de woningbouwimpuls samen is het tot nu toe mogelijk om 95.687 woningen te laten bouwen. Gemeenten kunnen aanspraak maken op de woningbouwimpuls om de kansen van mensen met een laag of middeninkomen op de woningmarkt te verbeteren. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Het geld kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het betaalbaar maken van woningen of voor het geschikt maken van de omgeving voor woningbouw.

Woningen moeten betaalbaar zijn

In de tweede ronde van de woningbouwimpuls moet 67% van de 44.666 woningen vallen in de categorie ‘betaalbaar’. Deze woningen moeten geschikt zijn voor de sociale huursector, de middenhuursector en betaalbare koopwoningen. Hiernaast worden er 1100 tijdelijke woningen gerealiseerd en hebben veel projecten aandacht voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld studenten, starters, senioren en andere aandachtsgroepen. Deze ronde liggen 19 van de 30 projecten in de zogeheten woondealregio’s, hieronder vallen onder andere Amsterdam, Den Haag, Woerden en Nijmegen. Het doel van het ministerie is om voor 2030 circa 900.000 woningen te bouwen.