Afschaffing dividendbelasting hindert vastgoedbeleggers

Foto Pixabay

De afschaffing van de dividendbelasting gaat ten koste van het beleggingsklimaat in Nederland, waarschuwen topmannen van vastgoedfondsen. Beleggers zouden 10 tot 20 procent aan rendement inleveren, doordat vanaf belastingjaar 2019 aftrekposten wegvallen en deze niet worden gecompenseerd. Naar verwachting wordt jarenlang kabinetsbeleid door de afschaffing van de dividendbelasting gedwarsboomd.

Ongunstig voor beleggers

Met name onder fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) bestaat de vrees dat zij hard zullen worden geraakt door de plannen van het Kabinet Rutte III. Fbi’s betalen onder de nieuwe regels plotseling 25 procent winstbelasting, waar fbi’s als pensioenfondsen voorheen waren vrijgesteld van dividendbelasting. Topmannen van fondsen als NSI, Wereldhave en Unibail-Rodamco-Westfield wijzen op de nadelige gevolgen voor het Nederlandse beleggingsklimaat op de vastgoedmarkt en pleiten voor het behoud van de dividendbelasting voor fbi’s. Dit is ook het standpunt van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Mocht de wetswijziging in de huidige vorm doorgang vinden, dan wordt het moeilijker om collectief in Nederlands vastgoed te beleggen.

Van Blokland: “Nederland minder aantrekkelijk voor vastgoedbeleggingen”

De voorgenomen veranderingen gaan in tegen de lijn die de overheid in voorgaande jaren aanhield. “Deze maatregel staat haaks op de inzet van zowel eerdere regeringen, als het huidige Kabinet om juist vastgoedinvesteringen in Nederland door pensioenfondsen en verzekeraars te stimuleren”, aldus Frank van Blokland in een persbericht van de IVBN. Hij stelt dat de haalbaarheid van veel overheidsdoelstellingen staat of valt met “deze internationaal gangbare fiscale systematiek om collectief en fiscaal ondersteund te beleggen in vastgoed”. De afschaffing zou bovendien betekenen dat Nederland een van de weinige Europese landen zou zijn zonder dergelijke structuur, terwijl het in 1970 binnen Europa juist een van de eerste landen was dat ermee begon en daarna veel navolging kreeg. “Zowel die omstandigheid als de plotselinge ingreep maken Nederland beduidend minder aantrekkelijk voor vastgoedbeleggingen.”

DELEN