CBS: Jonge gezinnen verlaten de grote steden

Foto Pixabay

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat steeds meer jonge gezinnen grote steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag verlaten. Van de koppels die in 2012 hun eerste kind kregen vertrok 14 procent binnen vier jaar naar een andere gemeente. In de grote steden was dit percentage zelfs twee tot drie keer zo hoog.

Latten: “je ziet de vorming van een metropoolregio ontstaan”

De gemiddelde huizenprijs in Nederland is inmiddels gestegen naar een recordhoogte van 264.000 euro. In de grote steden liggen de verkoopprijzen nog een veelvoud hoger. Deze prijzen zijn voor jonge gezinnen die op zoek zijn naar een groter huis meestal niet meer op te brengen in de stad, waardoor zij in randgemeenten gaan zoeken. Jonge gezinnen zijn extra flexibel op de woningmarkt, omdat zij vaak eerst nog in een huurwoning zitten. Voor gezinnen die al wel een koopwoning in bezit hadden is er ook reden om nu te vertrekken, hun huizen die tijdens de crisis onder water stonden kunnen nu weer verkocht worden.  Volgens CBS-hoofddemograaf Jan Latten vinden mensen een passende woning uiteindelijk belangrijker dan de gemeentegrens. Opvallend is dat met name jonge gezinnen zonder migratieachtergrond vertrekken, gezinnen met een migratieachtergrond blijven meestal in de stad wonen.

In Amsterdam vervangen expats de gezinnen

Hoewel er in 2016 voor het tweede jaar op rij meer mensen uit Amsterdam vertrokken naar andere Nederlandse gemeenten dan andersom (per saldo -4000), blijft het inwonertal groeien. Dit komt voornamelijk door de aanwas van expats en buitenlandse studenten. Per saldo kwamen er in 2016 bijna 10.000 immigranten bij in Amsterdam, voornamelijk uit India, het VK en de VS. Daarna volgen voornamelijk West-Europese landen als voornaamste oorsprong.

DELEN