Funda: ‘Kopers en verkopers blijven vertrouwen houden in woningmarkt’

Foto Pixabay

Kopers en verkopers blijven vertrouwen houden in de woningmarkt, ondanks een breed gedeelde verwachting dat de economie door de coronacrisis krimpt. Die conclusie trekt woningplatform funda uit onderzoek onder zijn bezoekers. Vergeleken met reguliere dagen vóór het uitbreken van de coronacrisis, zag funda zelfs het aantal bezoekers de laatste weken toenemen.

Onderzoek naar gebruikerssentiment

Het gebruikersonderzoek vond plaats in week 12, 14 en 16. Zowel onder kopers als onder verkopers groeit de groep die het een goed moment vindt om een huis te kopen of verkopen. In week 16 was ongeveer twee derde van de kopers en drie vierde van de verkopers in dat opzicht neutraal of positief gestemd. Bovendien zijn (ver)koopplannen in grotere mate gelijk gebleven of toegenomen vergeleken met het sentiment vóór de coronacrisis. Dat geldt voor zowel fundabezoekers die een huis wilden kopen, verkopen of kopen én verkopen. Desondanks verwacht meer dan 80 procent van de respondenten dat de Nederlandse economie de komende tijd krimpt. De cijfers werken ook door in het aantal bezoeken op funda, dat in week 14 en 16 respectievelijk 2 en 14 procent hoger lag dan in reguliere weken, nadat het in week 12 nog 15 procent lager lag.

Schevernels: “Crisis verandert niet veel aan opgekropte vraag naar koopwoningen”

Dat het negatieve sentiment over de economie niet tot een negatiever sentiment over de woningmarkt leidt, is volgens fundadirecteur Quintin Schevernels een teken dat de woningmarkt robuust is. “Er is dan ook nog steeds een structureel tekort aan koopwoningen in Nederland met een opgekropte vraag als gevolg daarvan”, aldus Schevernels. Daaraan verandert de crisis volgens hem niet veel. “Bovendien is de rentestand in Nederland nog steeds zeer laag”, voegt hij toe. “Deze combinatie lijkt ons de meest aannemelijke verklaring waarom Nederlanders na de eerste schrik vanwege de coronacrisis nog steeds vertrouwen hebben in de woningmarkt, ongeacht eventuele zorgen over de economie of hun financiële situatie.”

DELEN