Heeft het hub-and-spoke model de toekomst?

foto pixabay

Ellen Waals legt in een interview uit wat het Hub-and-spoke model precies inhoudt. Als Head of Agency bij Savills vertelde ze wat een dergelijke kantoorconstructie precies betekent voor bedrijven en hun werknemers.

Ellen Waals: “Het hoofdkantoor vormt de kern, en daarmee de basis van de bedrijfshuisvesting.”

Om te begrijpen wat het hub-and-spoke model is moet je beginnen bij het begin. Met het model wordt bedoeld dat een bedrijf handelt vanuit een hoofdkantoor (de ‘hub’) en vanuit kleinere vestigingen (de ‘spokes’). Hierbij ligt de hub veelal op centrale bereikbare plekken en liggen de spokes dichterbij de woonlocaties van de werknemers of de klant. Volgens Ellen Waals is het model voordelig voor verschillende sectoren: “Vanuit deze hub worden procedures en richtlijnen opgesteld en vervolgens doorgetrokken naar de kleinere vestigingen, de spokes. De bedrijfsvoering blijft daarmee consistent. Het model is daarmee niet alleen geschikt voor sectoren met een gedecentraliseerd, open cultuur-karakter zoals de Tech industrie, maar ook voor zeer gereguleerde bedrijfstakken zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de farmaceutische industrie.”

Het hub-and-spoke model biedt flexibiliteit

Door kortere reistijden zijn werknemers meer in staat een goede balans te houden tussen werk en privé. Werknemers met een goede privé- en werkbalans halen op hun beurt meer voldoening uit hun werk en voelen zich gezonder volgens Randstad. Hier komt bij dat minder reizen ook nog beter is voor het milieu.  Hier voegt Waals nog het volgende aan toe: “Door de COVID-19 pandemie zien we ook iets anders gebeuren, namelijk de keuze dit model meer permanent in te zetten en naast het hoofdkantoor enkele spokes te huren aan de rand van diezelfde stad, zodat werknemers elkaar toch kunnen ontmoeten maar hiervoor niet naar het hoofdkantoor te hoeven”

DELEN