Hoogste rendement op studentenwoningen verwacht in universiteitsloos Den Haag

Foto Pixabay

Hoewel Den Haag geen eigen universiteit heeft, plaatst Savills de hofstad bovenaan zijn ‘Student Housing Ranking’. Daarmee rangschikt de vastgoedadviseur Nederlandse steden op investeringskansen. De voltallige top drie, verder bestaande uit Enschede en Utrecht, schuift meer dan tien posities op ten opzichte van 2018. De oude top drie, Eindhoven, Leiden en Delft, zakt naar plek zes, vijftien en zeven. Lokaal beleid lijkt in sommige steden veel meer invloed te hebben dan in andere.

Tekorten

Den Haags koppositie is grotendeels te verklaren door de sterke gegroeide campus van de Universiteit Leiden. Deze studenten staan nu officieel in Den Haag geregistreerd. Daarnaast verwacht Savills een toenemend tekort aan studentenwoningen in Den Haag en zijn de huren sterk en bovengemiddeld gestegen. Datzelfde geldt voor Utrecht, terwijl in Enschede aanzienlijk minder wordt ontwikkeld. De daling van Eindhoven en Delft duidt op een effectief lokaal beleid. In beide steden zijn de woningtekorten teruggebracht en is het aantal projecten in de pijplijn toegenomen. Desondanks blijven ook deze steden interessant voor investeerders, voorspelt Savills. Het aantal studenten zal immers sterk stijgen, met opnieuw tekorten tot gevolg.

Wilberts: “Markt wordt volwassen”

Tegen de verwachtingen in zijn de investeringen in studentenwoningen in 2018 toegenomen ten opzichte van 2017. Deze bedroegen vorig jaar meer dan 420 miljoen euro, een stijging van ruim 50 procent. Netto aanvangsrendementen komen bovendien steeds meer op gelijke hoogte met die op de traditionele woningmarkt, door onder meer woningtekorten, huurstijgingen en nieuwe verdienmodellen. “Het algehele sentiment is dat de markt volwassen wordt”, aldus Bas Wilberts, hoofd alternatieve investeringen bij Savills.

DELEN