Kabinet neemt maatregelen om starters en middeninkomens in vrije sector te beschermen

Foto Wikimedia

Het kabinet maximeert de jaarlijkse huurverhoging voor de vrije sector, wil een opkoopbescherming invoeren en gaat het mogelijk maken tijdelijke huurcontracten tijdelijk te verlengen. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daarmee de woningmarkt toegankelijk maken voor starters en huurders met een middeninkomen.

Ollongren: “Betaalbaarheid woningen verbeteren en excessen tegengaan”

“Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen”, aldus minister Kajsa Ollongren. “Juist nu in deze onzekere tijd is een dak boven je hoofd extra belangrijk”, refereert zij aan de huidige situatie omtrent het coronavirus. “Daarom werk ik hard aan maatregelen om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren en excessen tegen te gaan.” Het maximum op de jaarlijkse huurverhoging bestond al op de sociale huurmarkt, maar moet voortaan ook gelden voor de vrije sector. Ollongren werkt aan een wetsvoorstel, dat vastlegt dat verhuurders de huur jaarlijks met niet meer dan 2,5 procent plus inflatie mogen verhogen. Zo weten ook huurders in de vrije sector wat zij kunnen verwachten.

Opkoopbescherming en tijdelijke verlenging

Daarnaast moet een opkoopbescherming voorkomen dat beleggers betaalbare koopwoningen in het starters- en middensegment voor verhuur opkopen. Gemeenten kunnen deze maatregel invoeren in buurten waar zij dat nodig achten, en voor uitzonderingen vergunningen verlenen. Dat moet voorkomen dat de leefbaarheid in een wijk onder druk komt te staan, doordat alle koopwoningen worden opgekocht. Ook wil Ollongren het mogelijk maken een tijdelijk huurcontract met een of twee jaar te verlengen, tot een maximumduur van drie jaar. Momenteel kan een tijdelijk huurcontract slechts worden opgevolgd met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Al deze maatregelen worden opgenomen in een wetsvoorstel, dat momenteel wordt voorbereid.

DELEN