Meer thuiswerken en veranderende vastgoedstrategie binnen juridische sector

Het thuiswerkbeleid van de overheid heeft zijn weerslag op de werkstrategieën van bedrijven. Zo ook in de juridische sector, waar het beleid volgens een onderzoek van vastgoedadviseur CBRE heeft geleid tot heroverwegingen in de traditionele werkstrategieën. De internationale vastgoedadviseur ondervroeg 47 advocatenkantoren in de EMEA-regio om tot deze conclusie te komen.

Hybride werken wordt onderdeel van vastgoedstrategie

Uit de survey van CBRE bleek onder andere dat 97% van de ondervraagden verwacht dat hybride werken op de lange termijn deel zal gaan uitmaken van de vastgoedstrategie. Hierbij betekent hybride werken een combinatie van thuiswerken, op het kantoor werken of op een andere locatie. De focus van de vastgoedstrategie op de lange termijn zal hierbij liggen op flexibiliteit, thuiswerken en kwalitatief hoogwaardige ruimte voor ontmoeting en samenwerking. Volgens René van Dijk, Director Workplace Strategies bij CBRE Nederland, hebben ook advocatenkantoren nu de omslag gemaakt naar een meer hybride werkstrategie. “Dit is een belangrijke verschuiving, die we ook in Nederland zien. Traditioneel werd juist in de juridische sector veel op kantoor gewerkt en vonden afspraken met cliënten meestal op kantoor plaats, in een vertrouwelijke omgeving.”

Van Dijk: “Besparen is, ook vanwege de huidige economische crisis, een logische optie”

Volgens het onderzoek van CBRE is 69% van de ondervraagden van mening dat flexibiliteit van huurcontracten een belangrijk onderdeel gaat uitmaken van de vastgoedstrategie. Hierover zegt van Dijk het volgende: “Zo kunnen ze zich beter aanpassen aan groei, krimp en andere omstandigheden die van invloed zijn op de bezetting van kantoor, zoals nu het coronavirus. Een voorbeeld hiervan is een huurcontract dat enerzijds uit een vast aantal vierkante meters bestaat en anderzijds een flexibel gedeelte bevat dat zo nodig, op basis van gebruik, aangepast kan worden”. Daarnaast denkt een kleine meerderheid uit het onderzoek dat het kantoor kleiner zal worden in de toekomst. Van Dijk benoemt tot slot dat dit de inrichting van kantoren ook zal doen veranderen.

DELEN