Ook in 2020 was er genoeg belangstelling voor commercieel vastgoed

In het afgelopen jaar was er meer dan genoeg interesse in bedrijfshuisvesting. Zo blijkt onder andere uit de cijfers van Funda in business. Ondanks een dip door covid-19 in maart, vond op het online platform erg veel activiteit plaats. Funda zag in het jaar 2020 in totaal een stijging in het aantal objecten dat werd bekeken (+23%), ook het aantal contactaanvragen bij makelaars steeg in vergelijking met 2019 (+35%). Hoewel de interesse in winkelpanden in grote steden achterbleef in 2019, door de gevolgen van covid-19, nam de interesse in bedrijfsruimten en kantoren het afgelopen jaar toe.

Quitin Schevernels: “De effecten van de coronacrisis waren in 2020 dus wel degelijk zichtbaar, maar hebben niet geleid tot minder interesse in commercieel vastgoed.”

CEO van Funda, Quintin Schevernels, geeft aan dat het jaar 2020 een ander jaar was dan anders. Zo geeft Schevernels te kennen dat het platform in maart eerst een halvering van de bezoekersaantallen constateerde, waarna een extreem drukke zomer volgde. Ook kromp het aanbod op de website, maar bleef het aantal aanmeldingen van bezoekers ongeveer gelijk. Tot slot geeft Schevernels aan dat de cijfers voor het nieuwe jaar af zullen hangen van het verloop van de coronacrisis. Bovendien zal het afhangen van de mate waarin bedrijven overeind zullen blijven door overheidssteun.

Verschillen in soorten commercieel vastgoed

Uit de cijfers van Funda in business blijkt dat er verschillen zijn in de verschillende soorten commercieel vastgoed. Ten eerste, komt uit de cijfers naar voren dat de kantorenmarkt weinig voelt van de coronacrisis. De mate waarin kantoorpanden werden bekeken deed niet onder voor het jaar 2019. Ten tweede, is de interesse in bedrijfsruimten in het jaar 2020 relatief het hardst gestegen. “De grote vraag naar bedrijfsruimte is vooral goed zichtbaar als we kijken hoe vaak een object gemiddeld per kwartaal wordt bekeken. In het vierde kwartaal werd een bedrijfsruimte gemiddeld bijna drie keer vaker bekeken dan kantoren. Dit geeft de schaarste binnen deze categorie goed weer.”, aldus Schevernels. Tot slot geeft hij te kennen dat het retailvastgoed in de grote steden nog het meeste schommelt. Hier was een duidelijk verschil zichtbaar tussen de grote steden en het landelijke gemiddelde.

DELEN