Opname flexkantoorruimte gestegen ondanks hoogconjunctuur

Foto Pixabay

De opname door exploitanten van flexkantoorruimtes is in de afgelopen vijf jaar met 242 procent gestegen. Daarmee gaat de flexmarkt in tegen verwachtingen van krimp bij hoogconjunctuur. “Voor het eerst sinds de intrede van flexkantoren zien we een trendbreuk”, concludeert Jordy Kleemans van vastgoedadviseur Savills.

Kleemans: “In het verleden oplossing voor leegstaand in laagconjunctuur”

“In het verleden werden flexkantoren door verhuurders met name ingezet als oplossing voor leegstand in tijden van laagconjunctuur”, aldus Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills. “Wanneer de economie aantrok, werd de animo voor flexibele kantoren meteen minder.” Nu constateert Savills een enorme groei van de flexkantorenmarkt, ondanks de hoogconjunctuur. Deze markt liet al vaker sterke groei zien, maar kromp steeds weer in daarop volgende periodes van laagconjunctuur. In 2018 steeg het aandeel van flexibele kantoorconcepten op de totale kantooropname daarentegen tot 9,3 procent. In 2017 kwam dit nog op 7,6 procent uit. Savills verwacht dat deze groei doorzet. Het voorspelt dat de opname van flexkantoren in 2019 in Amsterdam voor het eerst boven de 10 procent uitkomt en daarna stijgt naar 25 tot 30 procent, vergelijkbaar met andere Europese hotspots.

Ontwikkelingen in de markt

De markt voor flexibele kantoorconcepten heeft te maken met ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbodkant. Zo neemt de zekerheid en locatieafhankelijkheid van werknemers af, resulterend in meer flexibele contracten, thuiswerkers en zzp’ers. Zij zijn gebaat bij flexibele kantoorruimte. Het aanbod is bovendien steeds meer geografisch verspreid, gevarieerder en professioneler. Ook demografische veranderingen spelen een rol. Flexibele kantoorconcepten zijn namelijk bovengemiddeld aantrekkelijk voor millenials en zij vormen naar verwachting in 2024 driekwart van de Amsterdamse beroepsbevolking.

DELEN