Plannen ontbreken voor senioren met verhuiswens

Foto Pixabay

Een kwart van de zestigplussers in Nederland wil graag verhuizen. Dat blijkt uit een peiling onder 5.600 respondenten door ouderenbond ANBO. Ruim 1400 ouderen erkenden een verhuiswens te hebben, ofwel 25,7 procent van alle respondenten. Ongeveer 10 procent van de ondervraagden gaf bovendien aan over verhuizen na te denken. Volgens ouderenbond ANBO ontbreekt het echter op lokaal niveau aan actieplannen.

Den Haan: “Lokale visie ontbreekt”

Het kabinet introduceerde recentelijk een Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Deze regeling moet “nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen te bevorderen”, aldus Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De belangenorganisatie voor ouderen ANBO signaleert een haperende uitvoering. Volgens ANBO-bestuurder Liane den Haan gaat op lokaal niveau nog veel mis. “Tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en -voorraad in relatie tot de lokale behoeften”, stelt Den Haan vast. “Terwijl we al jarenlang weten dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden.” Den Haan pleit dan ook voor een “dwingende opdracht” aan gemeenten om in samenwerking met lokale partijen in actie te komen.

Veel hypotheekaanvragen senioren

Uit het onderzoek van ANBO bleek dat onder ouderen een grote behoefte bestaat aan mogelijkheden tot gemeenschappelijk wonen. Meer dan de helft van de respondenten gaf uiting aan deze behoefte. Zij stellen behoud van zelfstandigheid, privacy en vrijheid als voorwaarde bij gemeenschappelijk wonen. Hypotheekadviseur De Hypotheekshop stelt vast dat 60-plussers hun verhuisplannen doorzetten. Ieder kwartaal van 2018 liet het aantal hypotheekaanvragen in deze leeftijdscategorie een stijging van 25 tot 30 procent zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 70-plussers deden zelfs meer aanvragen dan starters tot 25 jaar oud. Deze ontwikkeling is onder meer toe te schrijven aan demografische factoren, de lage hypotheekrente en een aanpassing van de toetsingsregels voor senioren met een verhuiswens.

DELEN