Record beleggingsvolume commercieel zorgvastgoed in 2017

Foto G. Lanting Wikimedia

Uit cijfers van CBRE Healthcare blijkt dat de commerciële zorgvastgoedsector in 2017 een record beleggingsvolume noteerde van €630 miljoen. Van de 440 gezondheidscentra in Nederland werden er in 2017 ruim 30 verkocht aan beleggers, een verdubbeling van het jaar ervoor. In het halfjaarlijkse onderzoekrapport ‘Trends Nederlands Zorgvastgoed’ verwacht CBRE Healthcare dat dit aantal het komende jaar nog verder zal toenemen.

Extramurale seniorenhuisvesting

Uit het rapport blijkt dat beleggers met name hebben geïnvesteerd in extramurale seniorenhuisvesting ( €200 miljoen) en particuliere woonzorg (€195 miljoen). Daarnaast groeide ook het aantal beleggingen in de intramurale segmenten en in gezondheidscentra. Gemiddeld bedroeg iedere transactie €5,6 miljoen euro. Overigens zijn de aankopen van zorgvastgoed door woningcorporaties niet in de cijfers van CBRE Healthcare meegenomen.

Hermus: “zorgvastgoed van woningcorporaties komt komende jaren op de markt”

Volgens Jeroen Hermus, directeur Healthcare bij CBRE, is ongeveer 30% van de gezondheidscentra in Nederland in handen van woningcorporaties en instellingen. Omdat dit bezit leidt tot kapitaalbeslag en onvoldoende bijdraagt aan de kerntaken van de corporaties en instellingen, verwacht Hermus dat zij dit vastgoed de komende jaren van de hand zullen doen. Deze gezondheidscentra zullen vervolgens in handen komen van institutionele beleggers, vastgoedfondsen of particuliere beleggers. Daaruit trekt CBRE Healthcare de conclusie dat het beleggingsvolume de komende jaren nog verder zal stijgen.

DELEN