Retail- en vastgoedsector komen Steunakkoord overeen

Foto Pixabay

Winkels die in de periode april tot juni door de coronacrisis in ernstige problemen komen, komen in aanmerking voor huuropschorting. Dat is onderdeel van het Steunakkoord dat vertegenwoordigers van de vastgoed- en retailsectoren en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorige week sloten. Ook zetten verhuurders in deze periode geen winkeliers op straat.

Pijn verdelen

Het doel van het Steunakkoord is duidelijk: “Financiële pijn verdelen tussen retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en overheid.” Het ministerie spreekt van een ‘gentlemen’s agreement’: de afspraken zijn niet bindend. Hoewel de afspraken slechts als richtlijn gelden, waren de belangrijkste brancheorganisaties bij het overleg betrokken. Het betreft dan ook een brede afspraak tussen retailers, detailhandel, vastgoedondernemers en banken. Deze biedt ruimte voor maatwerkoplossingen, voorkomt misbruik, sluit zoveel mogelijk aan bij geldende overheidsmaatregelen en geldt voor een periode van drie maanden. Uiterlijk eind mei volgt een evaluatie en uitwerking van vervolgafspraken door de betrokken partijen.

Meerman: “Alle partijen hebben hun verantwoordelijkheid genomen in lastig vraagstuk”

Winkeliers die tussen april en juni minimaal een kwart van de omzet verliezen, kunnen huuropschorting krijgen. Het Steunakkoord schrijft zoveel mogelijk verlichting voor, met een minimum van 50 procent opschorting. Waar nodig, en mogelijk voor de verhuurder, kan zelfs sprake zijn van 75 tot 100 procent opschorting. Dat is afhankelijk van proportionaliteit in grootte en draagkracht. “Ik ben blij dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen in dit lastige vraagstuk”, spreekt Jan Meerman zijn tevredenheid uit. Meerman was als directeur van INretail en voorzitter van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland actief bij het overleg betrokken. “Deze afspraken betekenen een flinke verlichting in de liquiditeit die heel veel retailers keihard nodig hebben om deze periode te overleven.”

DELEN