Retail- en vastgoedsector sluiten Steunakkoord 2.0

Foto Pixabay

Vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector zijn het Steunakkoord 2.0 overeengekomen. De afspraken zijn niet bindend, maar bieden winkeliers en verhuurders richtlijnen om aan vast te houden. Het akkoord volgt op het voorlopige Steunakkoord dat de sectoren in april overeenkwamen. Ondertekenaars zijn onder meer de Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN), Vastgoed Belang, VastgoedOverleg (VGO), INretail en Detailhandel Nederland.

Kwijtschelden en doorschuiven

Het belangrijkste voorstel is om de helft van de huur voor april en mei kwijt te schelden en de helft van de huur voor juni naar volgend jaar door te schuiven. Naast het vastleggen van afspraken, dient het Steunakkoord 2.0 als een oproep aan alle stakeholders in de retailsector om constructief en oplossingsgericht samen te werken. Partijen die nog geen afspraken hebben gemaakt, worden opgeroepen dit alsnog te doen. Banken en overheid steunen het akkoord en zijn bereid ondernemers en bedrijven te blijven ondersteunen.

Meerman: “Lucht én richting voor heel veel retailers”

Detailhandel Nederland, een van de onderhandelaars, is verheugd met de uitkomst. “Het geeft lucht én richting voor heel veel retailers”, verklaart Jan Meerman, voorzitter van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland en directeur van INretail. “Het vormt een houvast om de gesprekken constructief te vervolgen over huurkwijtschelding en opschorting van de maand juni.” Daar zaten veel retailers volgens hem op te wachten. “Met dit akkoord houdt het niet op”, waarschuwt Meerman daarentegen. “Het zoeken naar oplossingen gedurende deze crisis moeten we als marktpartijen echt samen doen door gezamenlijke verantwoordelijkheid.” De gevolgen van de coronacrisis en de anderhalvemetereconomie zijn volgens hem immers nog lang merkbaar. “We hebben elkaar én de overheid daarom keihard nodig om het perspectief voor de retail zo optimaal mogelijk te organiseren”, pleit Meerman dan ook.

DELEN