Rotterdam wijst concentratie- en clusteringsgebieden aan voor kantoren en bedrijven

Foto Pixabay

De gemeente Rotterdam wil de ontwikkeling van de lokale kantoren- en bedrijfsmarkt concentreren op zes locaties in de stad. Daartoe zijn een nieuwe Nota Kantoren en Nota Bedrijfsruimte aan de gemeenteraad voorgelegd. Belangrijkste doelen zijn om richting te geven aan bestaande en nieuwe kantoor- en bedrijfslocaties en om voldoende aanbod te waarborgen.

Kathmann: “Voldoende, kwalitatief goede, betaalbare en duurzame werklocaties”

Rotterdam wil met het nieuwe beleid de groei van de stad in goede banen leiden. “Rotterdam is van oudsher een werkstad, maar ontwikkelt zich sterk als woonstad”, stelt Barbara Kathmann, de verantwoordelijke wethouder Economie, Wijken en Kleine kernen. Zowel in het aantal inwoners als het aantal banen is namelijk een sterke toename te zien. De beschikbare ruimte is echter beperkt. Het beleid moet daarom een basis vormen waarop de gemeente investeringen in de Rotterdamse economie kan afstemmen en waarmee in ruimte voor werken wordt voorzien. “We stimuleren hiermee voldoende, kwalitatief goede, betaalbare en duurzame werklocaties, en we maken een keuze voor zes prioritaire kantorenlocaties en vijf clustergebonden gebieden.”

Concentratie en clustering

De prioritaire concentratiegebieden zijn het Central Business District, de omgeving van station Rotterdam-Alexander, Kop van Zuid, EUR-Brainpark, Hart van Zuid en de rest van het centrum. Andere beoogde concentratiegebieden zijn Rotterdam The Hague Airport, Merwe4Havens, EMC Sciencepark, Port City en Feyenoord City. Met het kantorenbeleid wil de gemeente richting geven aan de ontwikkeling van de Rotterdamse kantorenmarkt. Dat houdt onder meer de verduurzaming van de kantorenvoorraad en -omgeving in, evenals het balanceren van vraag en aanbod. Door de concentratie en clustering van de kantoren op goed bereikbare en hoogwaardige locaties, versterkt het beleid bovendien de economie. De Nota Bedrijfsruimte moet daarbij ook voldoende bedrijfsruimte waarborgen. Daarin zet de gemeente in op het behoud van bedrijfsruimte en de herontwikkeling van bedrijventerreinen. Waar mogelijk moet daarnaast functiemenging plaatsvinden.

DELEN