Ruim een kwart van het wereldwijde beleggingsvolume bestaat uit woningbeleggingen

In de eerste drie kwartalen van 2020 waren de woningbeleggingen wereldwijd goed voor 27% van alle vastgoedbeleggingen. Dit is een ruim verschil met tien jaar geleden, volgens het Global Living rapport van Savills lag dit percentage toen nog op 16%. Een andere trend die in het rapport naar voren komt is de stijging van investeringen uit fondsen. Zo zijn de investeringen uit fondsen de afgelopen vier jaar met 60% gestegen.

Bas Wilberts: “Ondanks de onzekerheid als gevolg van Covid-19, heeft de woningbeleggingsmarkt dit jaar beter standgehouden dan andere sectoren.”

Head of Residential and Hotel Investment bij Savills, Bas Wilberts, geeft tekst en uitleg bij het rapport en de bijbehorende cijfers. Er wordt onder andere aangegeven dat de stabiliteit van de sector onder andere te danken is aan demografische trends en het gebrek aan betaalbare huurwoningen. Wilberts geeft hierbij aan dat deze sector, ondanks de kortetermijneffecten van Covid-19, nog altijd een stabiele bron van inkomsten betreft. Hierover zegt Wilberts het volgende: “Afgezien van de kortetermijneffecten als gevolg van de coronacrisis, spreekt de langetermijngroei van kapitaal dat beschikbaar is voor woningbeleggingen boekdelen. Enerzijds proberen beleggers hun vastgoedportefeuilles te diversifiëren, anderzijds zijn ze op zoek naar stabiele inkomsten, waar deze sector juist bekend om staat”.

De sector wordt langzaamaan volwassen, maar ook de druk op rendement neemt toe

Wat betreft de volwassenheid van de sector lijken de aanvangsrendementen van de meergezinswoningen zich vooral, in het merendeel van de markten, te stabiliseren. Dit gebeurde na een dalende trend in de afgelopen vijf jaar. Voor Nederland lijkt deze stabilisatie nog niet aan de orde, hier gingen de rendementen in het vierde kwartaal van 2019 nog naar beneden. Dit heeft de grote vraag naar woningen als oorzaak. Tot slot blijkt uit het rapport dat er ook veelvuldig kredieten worden verstrekt. Voor woningbeleggingen geldt dat er sprake is van een versoepeling op de kredietmarkt. Door de snelle interventie van centrale banken, die verantwoordelijk zijn voor deze versoepeling, is er tijdens deze financiële crisis op dit moment meer liquiditeit en staat de kredietmarkt er beter voor dan tijdens de vorige crisis.

DELEN