Tekort ontwikkellocaties zorgvastgoed belemmert doorstroming op de woningmarkt

Foto Pixabay

Een tekort aan ontwikkellocaties voor zorgvastgoed doet de wachtlijsten oplopen, vergroot de druk op mantelzorgers en belemmert de doorstroming op de woningmarkt, concludeert vastgoedadviseur CBRE. Daarom zijn minstens 1.000 nieuwe zorglocaties nodig. CBRE pleit voor meer samenwerking tussen ontwikkelaars, exploitanten en gemeenten. Tegelijkertijd verwacht het dat het beleggingsvolume in zorgvastgoed in 2019 opnieuw tot recordhoogte stijgt.

Gebrek aan locaties

“Er zijn veel zorgexploitanten op zoek naar geschikte zorglocaties, om daarmee in te kunnen spelen op de toenemende – en veranderde – behoefte aan onder andere woonplekken voor senioren”, aldus Jeroen Hermus, Director Healthcare bij CBRE. Het vinden van deze ontwikkellocaties vormt juist vaak een knelpunt. Volgens Hermus ontbreekt het veel gemeenten aan besef van de noodzaak en aan kennis. “Hierdoor ketsen te veel ontwikkelingstrajecten af, worden ze ingevuld met een niet-zorgfunctie of vertragen ze onnodig.” CBRE baseert zijn schatting onder meer op het tekort aan seniorenwoningen op de Nederlandse markt, dat het op 80.000 woningen berekent. Ook nam het de huidige wachtlijsten voor intramurele zorghuisvesting en de behoefte van zorgaanbieders om hun activiteiten in gezondheidscentra te concentreren in overweging.

Hermus: “Eén nieuwe zorglocatie maakt tientallen reguliere woningen beschikbaar”

Hermus pleit voor een betere samenwerking tussen projectontwikkelaars, zorgexploitanten en gemeenten. Hij signaleert bovendien bij gemeenten een gebrek aan inzicht in de bestaande tekorten op de woningmarkt en in de mogelijkheden deze aan te pakken. “Terwijl er duidelijke voordelen zijn: één nieuwe zorglocatie in een gemeente kan ertoe leiden dat er tientallen reguliere woningen beschikbaar komen”, stelt Hermus. Wel waarschuwt hij dat gedegen kennis en analyse van de lokale situatie noodzakelijk is om het aanbod op de marktbehoefte af te stemmen. Daarnaast wijst hij op de financieringsmogelijkheden voor nieuwe zorglocaties door het hoge beleggingsvolume op de zorgvastgoedmarkt. CBRE verwacht dat dat in 2019 voor het achtste jaar op rij stijgt.

DELEN