Vraag naar kantoorruimte met helft gedaald sinds uitbreken coronacrisis

Foto Pixabay

De Nederlandse kantorenmarkt zag de vraag naar kantoorruimte met de helft afnemen, sinds het coronavirus zijn stempel drukte op het dagelijkse leven. De afname blijft naar verwachting voorlopig beperkt doordat in de anderhalvemetersamenleving juist meer ruimte per medewerker nodig is. Mede daardoor stabiliseren de kantoorhuren en blijft het leegstandsniveau historisch laag, aldus Savills in zijn recentste marktrapport.

Helft minder vraag

De vraag naar kantoorruimte is met 50 procent teruggevallen sinds het begin van de ‘intelligente lockdown’ in Nederland. Bedrijven stellen grote beslissingen uit en verschuiven hun aandacht momenteel van verhuizen naar reorganiseren. Uiteraard lopen ondertussen ook huurcontracten af. Bij het al dan niet verlengen zullen de kosten die met het huren van kantoorruimte gemoeid gaan een grotere rol spelen, verwacht Savills. Bedrijven zijn of gaan in deze tijd immers op zoek naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Desondanks blijft het leegstandsniveau op toplocaties laag. De leegstand was, voordat de coronacrisis uitbrak, tot vrijwel het nulpunt gedaald. Op deze krappe markt zullen de kantoorhuren in de loop van dit jaar stabiliseren. Tegelijkertijd worden in hogere mate incentives verwacht, nu huurders uit zijn op kostenverlaging in de onderhandelingen over een eventuele verlenging van of afsluiting van nieuwe huurcontracten.

Beekman: “Sociale afstandsmaatregelen compenseren de verwachte daling voorlopig”

Desalniettemin wordt de teruglopende vraag naar kantoorruimte, voorlopig in ieder geval, geremd. “Ondanks de dalende vraag naar nieuwe kantoorruimte is het duidelijk dat medewerkers door sociale afstandsmaatregelen meer kantoorruimte per medewerker nodig zullen hebben”, legt Erik Beekman uit. Beekman is Head of Agency & Tenant Representation bij Savills Nederland. “Dit zal de verwachte daling van de vraag naar kantoorruimte voorlopig compenseren”, stelt hij. “De leegstand blijft hierdoor naar verwachting relatief stabiel op toplocaties, in steden zoals Amsterdam en Rotterdam.”

DELEN