Woningbouwprojecten op steeds meer locaties onhaalbaar

Foto Pixabay

Hoge bouw- en grondprijzen en overheidsregels drijven de prijzen van bouwprojecten dusdanig op dat deze in toenemende mate onrendabel worden. Dat concludeert Savills in een nieuw onderzoeksrapport. Paradoxaal zijn nieuwbouwprojecten juist in steeds grotere mate onhaalbaar in de gebieden waar de woningtekorten het snelst oplopen. Savills verwacht dan ook niet dat de tekorten op de Nederlandse woningmarkt op korte termijn worden opgelost.

Rendabiliteit in het gedrang

Savills schetst de paradox als volgt. De Nederlandse woningmarkt kent een sterke vraag naar woningen, een beperkt woningaanbod en voortdurend stijgende woning- en huurprijzen, waardoor sprake lijkt van een voordelig investeringsklimaat. Desondanks zijn nieuwbouwprojecten steeds minder rendabel op een toenemend aantal locaties. Opvallend is dat juist in de gebieden met de snelst toenemende woningtekorten projecten steeds meer onhaalbaar zijn. Savills wijt deze onrendabiliteit aan een combinatie van hoge bouwkosten, buitensporige grondprijzen en bouwvereisten en -voorschriften waaraan deze nieuwbouw moet voldoen, die de bouwkosten nog verder opdrijven. Het wijst (voorgenomen) overheidsbeleid zelfs aan als de belangrijkste risicofactor voor de onzekerheid op de Nederlandse woningmarkt.

Wilberts: “Voor de woningmarkt zeer problematisch, maar kansen voor beleggers”

Woningtekorten zijn daarentegen voordelig voor beleggers. Het woningtekort houdt de komende jaren aan, hoewel dit naar verwachting terugloopt tot 200.000 woningen (2,4 procent van de Nederlandse woningvoorraad) in 2030. Momenteel schat Savills het tekort op 294.000 woningen (3,8 procent van de Nederlandse woningvoorraad). “De mis-match tussen vraag en aanbod resulteert in een hogere druk op de Nederlandse woningmarkt, met stijgende huur- en koopprijzen als gevolg”, licht Bas Wilberts toe, Head of Alternative Investment van Savills. “Voor de woningmarkt is dit zeer problematisch, maar het biedt wel kansen voor beleggers.”

DELEN