Woningcorporaties keren zich tegen wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Foto Pixabay

37 woningcorporaties hebben bezwaren geuit tegen het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen. In een brief aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uiten zij hun zorgen over de voorgenomen maatregelen. Deze behelzen onder meer de splitsing van de inkomensgrenzen voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. De corporaties vrezen dat het wetsvoorstel de sociale huursector reduceert tot het domein van de lagere inkomens. “Met alle sociale en maatschappelijke problemen van dien”, waarschuwen ze.

Van Schaik: “Ideaal van brede en gevarieerde sociale huursector verdwijnt uit beeld”

Vooral alleenstaanden met een middeninkomen komen in de problemen, voorzien de corporaties. De overheid gaat bij het toewijzen van sociale huurwoningen namelijk naar de huishoudgrootte gaat kijken. “Door de voorgestelde maatregelen verdwijnt het ideaal van een brede en gevarieerde sociale huursector, die een thuis biedt aan velen, steeds verder uit beeld”, aldus Stefan van Schaik van woningcorporatie Wooncompagnie. “De sociale huursector moet in onze optiek openstaan voor iedereen die geen toegang krijgt tot een markthuur- of koopwoning.” Het wetsvoorstel staat hiermee in contrast, stelt Van Schaik. “De middeninkomens betalen de commerciële hoofdprijs en lage middeninkomens betalen extra om de huur van de laagste inkomens te beperken.”

Wetsvoorstel grondig wijzigen

De corporaties pleiten voor een grondige wijziging van het wetsvoorstel. “Met elkaar kunnen we zorgen voor het behoud van de sociale huursector als volwaardig woningmarktsegment”, stellen zij in hun brief aan de minister. De sociale problemen die de corporaties voorzien, kosten de samenleving volgens hen bovendien veel meer geld dan de overheid op korte termijn met de maatregelen hoopt te besparen. Naast de differentiatie van de inkomensgrenzen naar huishoudenstypen, bevat het wetsvoorstel maatregelen met betrekking tot inkomensafhankelijke huurverhogingen, tijdelijke huurkortingen en huursprongen om zeer lage huren te verhogen.

DELEN