Aantal bouwvergunningen sterk afgenomen

CC by Public Domain Pictures
Foto Public Domain Pictures

Uit recente cijfers van het CBS blijkt een afname van het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen ten opzichte van de eerste helft van 2015. Toen waren dit er nog rond de 30,7 duizend bouwvergunningen, waar het aantal nu op 21 duizend staat, een afname van ruim dertig procent.

Terugval bij zowel koop als huur

Woningcorporaties vroegen ten opzichte van een jaar geleden 44 procent minder bouwvergunningen aan voor nieuw te bouwen huurwoningen. De cijfers voor nieuwe koopwoningen liggen ongeveer gelijk, er werden 42 procent minder vergunningen aangevraagd voor bouw voor de markt. Alleen onder de overige particuliere opdrachtgevers werd een toename van het aantal gegeven bouwvergunningen van 60 procent geconstateerd. Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht echter wel dat deze aantallen langzaam zullen aantrekken in de rest van het jaar.

Madeline Buijs: vergunningen geven beeld voor langere termijn

Hoewel het aantal verleende vergunningen nog niet op het niveau zit van voor de crisis, was er sinds de crisis weer sprake van groei in de bouwsector. Het vertrouwen keert terug en de productie en de omzet in de bouw blijft stijgen. Een terugval in het aantal vergeven vergunningen geeft echter een beeld van de ontwikkeling in de toekomst, zo stelt sectorspecialist Madeline Buijs van ABN Amro. Een lager aantal vergunningen betekent op de langere termijn ook een lagere productie. Het teruglopen van het aantal bouwvergunningen ondanks de hoge vraag op de woningmarkt kan deels verklaard worden door de hogere grondprijs en vertraging bij de uitgifte van de vergunningen.