Cijfers van transformaties blijven fluctueren

Transformatieprojecten blijven een onzekere toekomst houden. Zo vindt ook Madeline Buijs, sector econoom bij ABN AMRO. Door de nieuwe aangekondigde maatregelen van het kabinet zal het lastiger worden voor beleggers om woningen van transformatieprojecten te kopen. Dit raakt met name commerciële verhuurders, die het merendeel van de woningen in deze sector beheren.

Buijs: “beschikbaarheid van een goed gebouw uiteraard het eerste vereiste.”

Het Centraal Bureau voor Statistiek komt elk jaar met cijfers die betrekking hebben op het aantal woningen dat is gecreëerd uit gebouwen die eerst een andere bestemming hadden. Zo zijn er in 2019, van deze zogeheten transformatiewoningen, 12.480 gerealiseerd. Hierbij zijn de verschillen tussen regio’s en gemeenten jaarlijks aanzienlijk volgens Buijs. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de juiste gebouwen in een gemeente. Daarnaast concludeert ze dat er, mede hierdoor, met beleid moeilijk invloed uitgeoefend kan worden op transformaties. Om dit punt kracht bij te zetten benoemt Buijs de verschillen in het aantal getransformeerde woningen in 2018 en 2019 in Breda en Amersfoort. In Breda werden er 65 woningen gerealiseerd in 2018 en in 2019 waren dat er wel 335. Andersom geldt voor Amersfoort dat er 335 woningen werden gerealiseerd in 2018 en in 2019 waren dat er 95. Dit maakt het volgens Buijs riskant om woningbouwdoelen deels af te laten hangen van transformaties.

Het merendeel eigendom van commerciële huurders

Madeline Buijs constateerde op basis van de cijfers van het CBS ook dat het eigendom van getransformeerde woningen erg eenzijdig is verdeeld. Met 79 procent in 2019 behoorde het overgrote merendeel van de transformatiewoningen toe aan commerciële huurders. Hierdoor zijn de cijfers met betrekking tot het aantal transformaties de komende jaren nog meer onzeker. Dit komt volgens Buijs door de aangekondigde maatregelen van het kabinet die het beleggers op de woningmarkt lastiger moet maken. Hieronder valt bijvoorbeeld het verhogen van de overdrachtsbelasting. Dit maakt het voor een belegger in huurwoningen een stuk minder betaalbaar om getransformeerde woningen te kopen.

DELEN