Consumenten besteden minder geld in fysieke winkelcentra

Foto Pixabay

Middelgrote winkelcentra in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland zagen in 2018 een afname in de bestedingen per vierkante meter winkeloppervlakte. Ook grotere centra kregen te maken met deze daling. Het Koopstromenonderzoek 2018 van I&O Research en DTNP wijst uit dat winkelcentra lijden onder de voortgaande opkomst van internetconsumptie. De onderzoekers verwachten dat de bestedingen bij concurrerende webwinkels ook in de nabije toekomst blijven toenemen.

Toename online uitgaven

Aan het Koopstromenonderzoek namen 85.000 huishoudens deel. Hun online uitgaven namen toe van 11,5 procent in 2016 naar 14 procent in 2018. In vergelijking met de vorige editie verdubbelden zij het aandeel online dagelijkse bestedingen. Dat liep op van 1,6 naar 3,1 procent. 24,2 procent van de niet-dagelijkse bestedingen vond online plaats, tegenover 20,6 procent twee jaar eerder. In 2011 kwamen beide categorieën nog op 0,8 en 11,3 procent uit. Van de fysieke winkelcentra laat vooral de middelgrote categorie een daling in de ontvangen bestedingen zien. De onderzoekers verwachten dat de bestedingen bij webwinkels nog meer zullen groeien. Zo wordt de groep consumenten die het van jongs af aan gewend is online aankopen te doen steeds groter.

Verwoerd: “Transformeren winkelcentra prima businesscase”

De middelgrote centra, met een vloeroppervlak van 10.000 tot 40.000 vierkante meter, hadden twee jaar geleden ook al te maken met dalende bestedingen. Nu zien ook grotere centra, van 40.000 tot 60.000 en van 60.000 tot 100.000 deze ontwikkeling intreden, met uitzondering van de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Hier compenseren toeristen de aan online concurrenten verloren bestedingen. Het Koopstromenonderzoek waarschuwt dan ook dat fysieke winkelcentra zelfs in tijden van hoogconjunctuur onder druk staan: “Dit roept de vraag op hoe centra zich weten te houden in tijden van laagconjunctuur.” Vastgoedadviseur Colliers International verwacht dat eventuele leegstand kansen biedt voor beleggers. Zij kunnen het winkeloppervlak transformeren in woningen. “Daar zit namelijk vaak een prima businesscase in”, aldus hoofd research Frank Verwoerd.