EIB spoort aan tot hard maken bouwplannen

Foto Pixabay

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) pleit voor meer harde bouwplannen om tot de streefcijfers van de Nationale Woonagenda te komen. Deze stelt tot doel om tot 2025 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Door onder meer planuitval werd dit aantal tot dusver niet gehaald. Bouwend Nederland, opdrachtgever van het onderzoek, wil daarom actie zien.

Woningvraag en -aanbod

Het EIB onderzocht op verzoek van Bouwend Nederland de huidige en verwachte verhouding tussen woningvraag en -aanbod in de periode 2019 tot 2024. Daarbij kwam het tot de conclusie dat er nog veel woningen in harde plancapaciteit moeten worden omgezet om de doelstellingen van de Nationale Woonagenda te halen en aan de structurele vraag te kunnen voldoen. Op dit moment valt bijna de helft van de plannen in het zogenaamde zachte planaanbod. Dat zijn plannen die nog in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen. Volgens het EIB is het belangrijk om niet alleen op korte termijn nieuwe plannen toe te voegen, maar ook zachte plannen hard te maken. Het ziet de Nationale Woonagenda dan ook als een goed vertrekpunt, maar acht een drietal belangrijke stappen noodzakelijk om de ambities te verwerkelijken: verbeteren van de informatiehuishouding, omzetten van informatie in actie en optimaliseren van de zoekruimte en handelingsruimte.

Verhagen: “Stoppen met vingerwijzen”

Bouwend Nederland pleit eveneens voor een drietal acties. Volgens de brancheorganisatie moet de haalbaarheid van bouwplannen inzichtelijk worden gemaakt, moeten bestuurslagen beter samenwerken en moet de realisatie van de woonopgave boven de discussie binnen- of buitenstedelijk bouwen staan. Voorzitter Maxime Verhagen constateert dat de situatie niet snel zal veranderen door de huidige werkwijze en lange planperiode. “Laten we stoppen met vingerwijzen en samen kijken waar we op korte termijn woningen kunnen bouwen, zodat Nederlanders kunnen kopen en huren waar ze graag willen wonen”, aldus Verhagen.