Faillissementen in bouwsector toegenomen sinds zomer

Foto Pixabay

Het aantal faillissementen in de bouwsector loopt op door de toegenomen bouwkosten. Ondanks een algemene daling sinds oktober 2017, stijgt dit aantal sinds deze zomer weer. De belangrijkste factoren zijn de verhoogde materiaalprijzen en personeelskosten. Deze zijn grotendeels voor rekening van de bouwbedrijven. “Wanneer aannemers onvoldoende rekening hebben gehouden met de snelle kostenstijging kunnen zij dus zelfs tijdens een hoogconjunctuur in de knel komen”, waarschuwt ABN AMRO.

Buijs: “Hogere kosten, dalende marges en stijgende faillissementen”

Tussen oktober 2017 en 2018 gingen 16 procent minder bouwbedrijven failliet. Sinds de zomer stijgt dit aantal echter weer. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar bedroeg deze stijging 14 procent. Het tekort aan personeel en materiaal zorgt voor hogere kosten voor de bouwers. “Vaak hebben zij een project een paar jaar geleden al gewonnen bij een aanbesteding en hebben zij wel een inschatting gemaakt van hun bouwkosten”, legt Madeline Buijs van ABN AMRO uit. “Die kosten zijn alleen zo hard gestegen, dat ze veel hogere kosten hebben, de marges aan het dalen zijn en de faillissementen weer aan het stijgen zijn.” ABN AMRO analyseerde “het economisch sentiment in de diverse sectoren van de Nederlandse economie”. De conclusie was overwegend positief. De bouwsector sprong boven de andere sectoren uit, doordat bouwers vertrouwen putten uit de hoogconjunctuur in deze branche.

Hogere materiaal- en personeelskosten

In oktober 2018 waren er desondanks 45 faillissementen, tegenover 39 in de maand ervoor. Van invloed zijn onder andere de toegenomen materiaalprijzen. Bouwbedrijven reageren hierop door veel materiaal in te huren in plaats van aan te schaffen. De belangrijkste factor is de stijging van de personeelskosten. Door de personeelskrapte vallen bouwers vaker terug op zzp’ers, die op de krappe arbeidsmarkt hogere tarieven kunnen vragen. Daarnaast heeft de nieuwe cao voor de bouw een loonsverhoging van 5,4 procent in twee jaar tijd tot gevolg.

DELEN