Geen extra koopwoningen in Amsterdam tot 2025

Foto Pixabay

Als het aan het nieuwe college van Amsterdam ligt, komen er tot 2025 geen extra nieuwe koopwoningen bovenop de 12.500 die nu al gepland staan. Door alleen de bouw van sociale en middeldure huurwoningen toe te staan, hoopt de gemeente dat de afgesproken verdeling van 40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% koop wordt bereikt. Tot 2025 moeten er ieder jaar 7500 nieuwe woningen bijkomen.

Fokkema: “dit creëert onzekerheid bij marktpartijen”

Jan Fokkema, directeur van Neprom, stelt in Vastgoedjournaal dat partijen die nu in onderhandeling zijn met de gemeente over grond dreigen af te haken. Ze zouden zonder de mogelijkheid om naast huur- ook koopwoningen te realiseren onvoldoende rendement kunnen halen. Financiers en beleggers zouden elders hun heil gaan zoeken. Fokkema vreest dat op die manier de bouw van nieuwe woningen, juist ook extra huurwoningen, niet op gang zal komen. Bovendien zal de gemeente minder geld kunnen vragen voor hun grond door de afgenomen concurrentie, zodat ook de inkomsten voor de gemeente dalen.

Mensen met een dikke portemonnee

Wethouders Laurens Ivens van Wonen vindt dat mensen met een dikke portemonnee zich geen enkele zorgen hoeven te maken omdat er in de komende jaren veel koopwoningen worden gebouwd. Nu zou de focus voorlopig op sociale en middeldure huurwoningen moeten komen te liggen. Na 2025 wordt er weer ruimte geboden voor extra nieuwe koopwoningen, aldus Ivens in de Telegraaf.

DELEN