Komende vijfentwintig jaar één miljoen extra woningen nodig

CC by Rijksoverheid.nl _Wikipedia
Foto Rijksoverheid.nl Wikimedia

Volgens voormalig minister Maxime Verhagen zijn er in het slechtste geval over tien jaar al 270.000 woningen te weinig in Nederland. Hij pleit daarom voor actie bij de gemeenten en provincies. “Afgelopen kwartaal zijn er minder vergunningen voor de bouw van woningen afgegeven dan een jaar eerder. Gemeenten hanteren nog verouderde ijkpunten. Ze sturen op hun achteruitkijkspiegels met cijfers en prognoses die uit het dieptepunt van de crisis stammen.”

800px-Maxime-verhagen-portret

Onderzoeksrapport EIB

Verhagen baseert zijn uitspraken op het rapport Investeren in Nederland uit 2015, opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Uit de verschillende geschetste scenario’s blijkt dat er in de periode 2010-2040 een toename zal plaatsvinden van tussen de 700.000 tot 1,4 miljoen huishoudens in Nederland. AFB Research komt met vergelijkbare cijfers; zij berekenden een toename van 925.000 huishoudens voor diezelfde periode, nog zonder de huidige vluchtelingenstroom daarin te betrekken. In combinatie met de verwachte sloop van 600.000 verouderde woningen stelt het EIB daarom dat er voor 2040 1,7 miljoen nieuwe woningen gebouwd moeten worden.

Belangrijke taak gemeenten en provincies

Om aan de woningvraag te kunnen voldoen moeten er volgens Verhagen minimaal 70.000 woningen per jaar bijgebouwd worden. Afgelopen jaar waren dat er 50.000. Verhagen, nu werkzaam als voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland, verwijt de gemeenten en provincies nog teveel met hun hoofd in de crisis te zitten. Tijdens de crisis nam het aantal nieuwbouwwoningen sterk af. “Met het beleid dat er nu is, komt er binnen tien jaar enorme krapte op de woningmarkt. We bouwen stelselmatig te weinig woningen. Ondanks dat het inwoneraantal nog met een miljoen toeneemt, vluchtelingen opgevangen moeten worden en de gemiddelde grootte van huishoudens afneemt.” De bouw van dergelijke aantallen nieuwe woningen is overigens niet uitzonderlijk. Volgens AFB research werden er tussen 1970 en 1990 al 2 miljoen nieuwe woningen gebouwd. Vanaf 1990 tot heden waren dat er 1,5 miljoen.