Meer dan 1.500 bouwprojecten vertraagd door verwerping PAS

Foto Pixabay

De voortgang van ruim 1.500 bouwprojecten ligt stil, sinds de Raad van State uitsprak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen invloed mag hebben op de beoordeling van vergunningsaanvragen. Voorlopig moet bij alle bouwactiviteiten nabij natuurgebieden op stikstofuitstoot worden getoetst. Dat leidt naar verwachting tot vertraging en hogere kosten. “Waanzin”, aldus Neprom-directeur Jan Fokkema.

Programma Aanpak Stikstof

Het PAS voorzag in de mogelijkheid om in de buurt van natuurgebieden te bouwen. Voorwaarde was dan wel dat in de toekomst herstel aan de natuur plaatsvond. De Raad van State oordeelde dat deze regeling niet strookte met Europese regelgeving. De uitspraak heeft directe invloed op zeker 300 projecten van de rijksoverheid. Daarnaast zijn in de provincies 1.571 projecten stilgelegd, of dienen te worden herzien. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland konden nog geen cijfers geven.

Fokkema: “Alle woningbouwprojecten van enige omvang liggen stil”

De regels van het PAS golden voor projecten in de buurt van beschermde natuurgebieden. Daarvan zijn er in Nederland 118, waardoor bouwactiviteiten al snel met de stikstofregels te maken krijgen. De uitspraak van de Raad van State treft niet alleen grote overheidsprojecten, maar ook woningbouwprojecten. Waar deze voorheen vanwege de minimale stikstofuitstoot buiten de PAS-regeling vielen, moet nu ook bij deze activiteiten op stikstof worden getoetst. Dat zal volgens Jan Fokkema, directeur van de vereniging van projectontwikkelaars Neprom, in veel gevallen leiden tot een Milieu-effectrapportage (MER). Deze MER kost meer tijd en geld en geeft bovendien alsnog geen zekerheid in een bezwaarprocedure. De paniek die daardoor optreedt bij onder meer gemeenten, werkt verlammend. “Alle woningbouwprojecten van enige omvang liggen stil”, aldus Fokkema.

DELEN