NEPROM tevreden met Regeerakkoord

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) is positief over het deze week gepresenteerde regeerakkoord. NEPROM ziet vooral veel voordelen voor duurzame woningproductie en starters op de woningmarkt.

Aanjagen van de woningbouwproductie

Het voornemen van het nieuwe kabinet om belemmerend overheidsbeleid weg te nemen om zo de woningbouwproductie te stimuleren wordt door NEPROM toegejuicht. Ook ziet NEPROM mogelijkheden om te experimenteren met eenvoudige en snelle procedures die een gang naar de rechter of de Raad van State kunnen voorkomen, zonder daarbij de rechtsbescherming van de burger aan te tasten. Verder is NEPROM optimistisch gestemd over het niet verder verlagen van de maximale loan-to-value. De maximale hypotheek blijft op 100% van de woningwaarde staan, dit zorgt ervoor dat veel starters nog steeds in staat zullen zijn om een huis te kopen.

Van Breukelen: “nieuwbouw gaat qua energieprestatie aan kop”

Bart van Breukelen, voorzitter van NEPROM, reageert positief op de maatregelen van het kabinet voor duurzame bouw. Zo stemt hij in met de plannen om aardgasaansluitingen bij nieuwbouw versneld uit te faseren. De ambitie is om van 2020 uitsluitend huizen te bouwen die nagenoeg energieneutraal zijn. Behalve de maatregelen voor nieuwbouw verwacht Van Breukelen dat de kabinetsmaatregelen ook een impuls zullen geven aan het verduurzamen van het bestaande vastgoed. Hij ziet bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor het herstructureren en verduurzamen van verouderde woningcomplexen.

DELEN