Nedstede en Rabobank krijgen week voor overeenstemming verkoop Gelredome

Foto Conceited 2 Wikimedia

De voorzieningenrechter heeft vastgoedbedrijf Nedstede en Spes Bona, investeringsvehikel van Rabobank, opgedragen om zelf tot een oplossing te komen rondom de verkoop van stadion Gelredome in Arnhem. Beide partijen hebben nu een week uitgetrokken om er samen uit te komen, voordat de rechtszaak wordt voortgezet. Nedstede Leisure Participaties, onderdeel van het Amsterdamse Nedstede, heeft beslag laten leggen op het stadion toen de onderhandelingen over de aankoop mislukten. Spes Bona, eigenaar van het stadion, wil via de rechter dit beslag laten opheffen.

Van de Kuit: “discussie over onderhoudsstatus”

Michael van de Kuit, eigenaar van Nedstede, stelt dat er een koopovereenkomst is gesloten met Spes Bona over de aankoop van het Gelredome. Er zou zelfs al een financieringstoezegging zijn gedaan door Rabobank. Volgens Van der Kuit liepen de onderhandelingen vast toen lokale media melding maakten van achterstallig onderhoud aan het stadion. Spes Bona ontkent stellig dat er reeds handtekeningen zijn gezet onder een koopovereenkomst.

Leveringsbeslag

Nedstede Leisure Participaties heeft een leveringsbeslag laten leggen op het Gelredome, zodat het stadion niet aan een andere partij kan worden verkocht. In dat geval zou Spes Bona ophouden te bestaan en zou Nedstede daar geen verhaal meer kunnen halen. Vorige week woensdag spoorde de rechter beide partijen aan om alsnog tot een akkoord te komen. Nedstede en Spes Bona besloten daarop om deze week daarvoor uit te trekken. Mocht het niet tot een resultaat leiden, dan wordt de rechtszaak over het opheffen van het beslag hervat. Het conflict heeft geen verdere gevolgen voor het normale functioneren van het stadion.