Rabobank en BPD beginnen fonds voor middeldure huurwoningen

Foto Pixabay

Ontwikkelaar BPD en Rabobank hebben het BPD Woningfonds opgericht. Daarmee willen zij het tekort aan middeldure huurwoningen verminderen. Het fonds gaat de komende tien jaar 15.000 huurwoningen realiseren voor het middensegment, met een gemiddelde huurprijs tussen de 650 en 1250 euro. Het betreft duurzame, energiezuinige woningen voor starters, gezinnen en zelfstandig wonende ouderen, in stedelijke gebieden binnen en buiten de Randstad.

Rabobank en BPD

BPD Woningfonds positioneert de nieuwe woningen in het gat tussen sociale huur en dure vrije sector woningen. Met het fonds is een investering van vijf miljard euro gemoeid, waarvan Rabobank de komende drie jaar ongeveer één miljard inlegt. Daarna treedt Rabobank mogelijk opnieuw als investeerder op, maar mogelijk stappen er nieuwe partijen in. BPD, een dochteronderneming van Rabobank en tevens de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland en Duitsland, ontwikkelt de woningen. Begin 2020 koopt het fonds de eerste duizend huurwoningen van BPD.

Draijer: “Grote groep mensen valt tussen wal en schip op de woningmarkt”

De woningen worden gebouwd met het oog op de toekomst. Zo zullen zij voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Bovendien groeit en vergrijst Nederland, waardoor een tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaat. Rabobank prognosticeert in 2030 in Nederland 3,5 miljoen alleenwonenden en 8,5 miljoen huishoudens. “Nederland telt zo’n drie miljoen zogeheten middeninkomen huishoudens die geen toegang hebben tot betaalbare woningen als zij nu op zoek zouden gaan naar een woning”, aldus bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank. “Een grote groep mensen valt daarmee tussen wal en schip op de woningmarkt.” Volgens Draijer wordt het woningvraagstuk steeds prangender. “Een groter en gezond middensegment op de Nederlandse huurwoningmarkt is nodig om doorstroom te faciliteren”, beargumenteert hij daarom.

DELEN