Neprom presenteert noodplan voor nieuwbouwproductie

Wikimedia
Foto Michiel1972 Wikimedia

Neprom, de vereniging voor projectontwikkelaars, heeft een noodplan naar buiten gebracht om meer nieuwbouw in gemeentes en provincies te stimuleren. De vraag naar woningen stijgt harder dan het aanbod, met tekorten en forse prijsstijgingen als gevolg. In het plan wordt vooral gepleit voor ingrijpen door het Rijk.

Historisch hoge prijzen

Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs van een woning €258.000 bedraagt. In Amsterdam is dit zelfs €374.000, een record in Nederland. Momenteel worden er jaarlijks 55.000 nieuwe woningen gerealiseerd, maar dit is niet voldoende om aan de minimale vraag van 80.000 nieuwe woningen per jaar te voldoen. Om die reden pleit Neprom voor ingrijpen door het Rijk, door harde afspraken te maken met de grote steden en de Randstad over de nieuwbouwproductie. De roep om maatregelen uit Den Haag wordt daarmee steeds luider, eerder uitten de Nederlandsche Bank, bouwbedrijven en makelaars reeds hun zorgen over de huidige situatie.

Van Breukelen: “te weinig nieuwbouwlocaties”

Volgens Neprom-voorzitter Bart van Breukelen kan de bouwproductie opgevoerd worden, maar is er op dit moment te weinig nieuwbouwgrond beschikbaar. Met name het proces voordat groen licht wordt gegeven voor nieuwbouw verloopt te stroperig door bezwaarprocedures en aanvullende eisen, aldus van Breukelen. Bij gemeentes en provincies ontbreekt het aan een gevoel van urgentie, stelt Neprom-directeur Jan Fokkema. Prestatieafspraken en subsidies zouden kunnen helpen om ze wakker te schudden. Ook zouden bezwaarprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort, om zo processen te versnellen. Bezwaar zou op die manier alleen nog via de rechter mogelijk zijn. Neprom ontkent dat het alleen uit eigenbelang de noodklok luidt. “Andersom zou weer gesteld kunnen worden dat we baat hebben bij hogere prijzen vanwege de schaarste”, aldus Fokkema.