Producenten verplaatsbare woningen geven advies voor plan ‘Nederland Circulair 2050’

Foto Leonardi Finotti Flickr

De drie grootste bouwers van verplaatsbare woningen in Nederland hebben concrete adviezen geformuleerd om de klimaatimpact van de bouwsector fors te reduceren. De deden Finch (van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen), Heijmans One (van Heijmans) en NEZZT (van De Meeuw) samen met de betrokken corporaties en gemeenten. De adviezen om de komst van 100% circulair bouwen te bespoedigen zijn overhandigd aan het Transitieteam Bouw, dat op 15 januari 2018 de Transitieagenda Bouw presenteert. Deze transitieagenda maakt onderdeel uit van het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050.

Lely: “forse reductie van CO2-uitstoot”

De Nederlandse klimaatimpact is voor 5% afkomstig uit de bouwsector, die 50% van het totale materiaalgebruik voor zijn rekening neemt. Volgens Frits Lely, Hoofd Commercie en Marktontwikkeling bij Heijmans, zorgen verplaatsbare en circulaire woningen voor efficiënter materiaalgebruik en minder CO2-uitstoot. Finch, Heijmans One en NEZZT bieden nu al verplaatsbare woningen aan, voornamelijk voor sociale huur, maar deze zijn nog niet volledig circulair. Met de uitgebrachte adviezen hopen zij 100% circulaire bouw een stap dichterbij te brengen.

Stappen op verschillende fronten

Om volledig circulaire woningbouw mogelijk te maken zijn er op verschillende gebieden nog stappen te zetten. Zo kan op het gebied van vergunning worden bepaald dat er slechts eenmalig een bouwbesluittoets hoeft te worden aangevraagd, in plaats van iedere keer als het gebouw wordt verplaatst. Ook kunnen dan de oorspronkelijke kwaliteitseisen worden gehandhaafd, in plaats van tussentijds ingevoerde regels, zodat er geen aanpassingen hoeven te worden gedaan. Daarnaast moeten de duurzaamheidseisen net zo streng zijn als bij reguliere bouw, en moeten er nieuwe exploitatieconstructies bedacht worden met corporaties. Zo zou een corporatie de woningen bijvoorbeeld kunnen leasen, en wanneer er geen bestemming meer voor is ze terugsturen naar de producent die ze verder kan verwerken. Alle stappen zijn volgens de producenten nodig om een sluitende businesscase voor verplaatsbare woningen te creëren.

DELEN